Decydując o wyborze instytucji, która będzie zarządzać pieniędzmi gromadzonymi przez pracowników, należy kierować się starannością i zadbać o interes pracowników. Trzeba wziąć pod uwagę jej solidność, stabilność, doświadczenie, niskie koszty i efektywność w inwestowaniu.
Takie kryteria wyznacza ustawa o PPK. W praktyce ważne jest także wsparcie organizacyjne i techniczne, jakie zaproponuje potencjalny zarządzający oraz jego potencjał, np. liczbę doradców i placówek.

Sprawdź wiarygodność i doświadczenie

W myśl ustawy zarządzający PPK musi dysponować kapitałem własnym w wysokości co najmniej 25 mln zł (w tym 10 mln zł w środkach płynnych) i udokumentować co najmniej trzyletnie doświadczenie w zarządzaniu aktywami długoterminowymi.
Każda z instytucji prowadzących PPK musi oferować osiem funduszy zdefiniowanej daty. Opierają się na zasadzie, że im starszy pracownik, tym pewniejsze inwestycje. Pieniądze odkładane przez młodego pracownika są inwestowane bardziej agresywnie, przede wszystkim w akcje, a wraz z jego wiekiem sposób inwestowania zmienia się na korzyć bezpieczniejszych instrumentów finansowych, jak bony skarbowe czy obligacje.
Ważna jest wiarygodność zarządzającego. Jej wyznacznikiem może być rating, a więc ocena przyznawana przez niezależną wyspecjalizowaną instytucję. Wśród polskich spółek najwyższą ocenę ratingową, przyznaną przez międzynarodową agencję S&P Global Ratings, ma PZU.

Porównaj wyniki

Liczby nie kłamią. Dlatego decydując o wyborze instytucji mającej prowadzić PPK, warto sprawdzić, jaką pozycję zajmuje w prestiżowych rankingach i jakie zyski przynoszą zarządzane przez nią fundusze.
Porównaniu wyników poszczególnych funduszy mogą służyć profesjonalne serwisy internetowe, np. Analizy Online. Z danych tego serwisu wynika, że funkcjonujące od października 2018 r. niskokosztowe fundusze pasywne inPZU osiągnęły rekordowe wyniki już po pierwszym półroczu działania. Zyskowność inPZU Obligacje Polskie prawie pięciokrotnie przewyższyła w tym okresie średnią dla porównawczej grupy ponad 20 takich produktów.

Zapytaj o wsparcie

Warto zwrócić uwagę na udogodnienia oferowane przez zarządzającego PPK. W przypadku pracodawców to ekspercka pomoc przy wprowadzaniu PPK, a także możliwość wygodnej obsługi planów na co dzień, np. poprzez serwis internetowy. W przypadku pracowników – możliwość kontrolowania online swoich rachunków w PPK i składania w ten sposób dyspozycji.
W przypadku jednych i drugich ważny jest też potencjał, jakim dysponuje instytucja zarządzająca PPK: liczba oddziałów i doradców, którzy mogą służyć bieżącą radą i pomocą. Bezpośredni kontakt z doradcą bywa w wielu sytuacjach nieodzowny.

Sprawdź opłaty

Istotne znaczenie przy wyborze instytucji prowadzącej PPK ma też wysokość opłat za zarządzanie. Ustawa o PPK określa ich górny limit na 0,5 proc. wartości aktywów netto funduszu w skali roku, dopuszcza także premię za dobre wyniki w wysokości 0,1 proc.
Ważny w tym kontekście jest udział instytucji zarządzającej w całym rynku PPK. Ustawa ogranicza zyski zarządzających.
Jeśli instytucją zarządzająca planami przekroczy 15-proc. udział w aktywach wszystkich funduszy PPK, nie może pobierać dalszych opłat za zarządzanie. Może je rozłożyć między wszystkich klientów, co w praktyce oznacza, że im większy rynkowy udział zarządzającego, tym mniejsze opłaty za zarządzanie.
Grupa PZU, która jest jednym z liderów rynku PPK, w pierwszym roku funkcjonowania planów w ogóle zrezygnowała z pobierania opłat za zarządzanie i zapowiada, że w kolejnych latach zaoferuje stawki nawet o połowę niższe od ustawowego maksimum.

…i wybieraj

Obowiązek terminowego zawarcia umów o zarządzanie i prowadzenie PPK ciąży na przedsiębiorstwie albo osobie upoważnionej do działania w jego imieniu. Najogólniej chodzi o zarząd albo wspólników spółki, którzy mogą upoważnić do podpisania umowy także inne osoby.