Decydując o wyborze instytucji, która będzie zarządzać pieniędzmi gromadzonymi przez pracowników, należy kierować się starannością i zadbać o interes pracowników. Trzeba wziąć pod uwagę jej solidność, stabilność, doświadczenie, niskie koszty i efektywność w inwestowaniu.
Takie kryteria wyznacza ustawa o PPK. W praktyce ważne jest także wsparcie organizacyjne i techniczne, jakie zaproponuje potencjalny zarządzający oraz jego potencjał, np. liczbę doradców i placówek.

Sprawdź wiarygodność i doświadczenie