Zasiłek dla bezrobotnych waloryzowany jest co roku 1 czerwca. Zasiłek dla bezrobotnych przez pierwszą połowę 2020 roku będzie, więc równy temu, który obowiązuje obecnie.

Zasiłek dla bezrobotnych jest podstawową formą wsparcia dla osób, którzy stracili pracę

Zasiłek dla bezrobotnych jest wypłacany w trzech stawkach, które zależą od stażu pracy: 80 proc. (do 5 lat stażu pracy), 100 proc. (5-20 lat stażu pracy) i 120 proc. (powyżej 20 lat stażu pracy). Co więcej, przez pierwsze trzy miesiące bezrobotny pobiera zasiłek wyższy niż przez resztę okresu zasiłkowego. Dokładne dane znajdują się w tabeli

zasiłek kwota przez pierwsze trzy miesiące kwota przez kolejne miesiące
80 proc. 689,12 zł brutto (603,17 zł netto) 541,12 zł brutto (483,49 zł netto)
100 proc. 861,40 zł brutto (741,87 zł netto) 676,40 zł brutto (592,52 zł netto)
120 proc. 1033,68 zł brutt (880,67 zł netto) 811,68 zł brutto (701,65 zł netto)

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych osoba, która straciła pracę, musi zarejestrować się w urzędzie pracy i udowodnić na podstawie odpowiednich dokumentów, że przez co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy poprzedzających rejestrację wykonywała pracę (obojętnie na podstawie jakiej umowy), za którą otrzymywała co najmniej minimalne wynagrodzenie i od którego odprowadzane były składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Co wlicza się do okresu zatrudnienia? Do okresu uprawniającego do zasiłku dla bezrobotnych zalicza się między innymi zatrudnienie z wynagrodzeniem nie niższym niż stawka minimalna (z wyłączeniem urlopów bezpłatnych dłuższych niż 30 dni), a także świadczenie usług (umowa agencyjna czy umowa zlecenia) oraz działalność gospodarcza (nie może być to jednak tzw. mały ZUS) - o ile podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie. Do wymaganego okresu wlicza się też urlop wychowawczy, pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy oraz czas, za który przyznane zostało odszkodowanie z tytułu: niezgodnego z przepisami rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy lub skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę.