Podstawa obliczenia świadczenia rehabilitacyjnego jest podwyższana, jeśli wskaźnik waloryzacji przekroczy 100 proc. Jednak świadczenia, które będą przyznane w następnym kwartale, nie będą podwyższane, bo wskaźnik waloryzacji obliczony jako stosunek przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w II kwartale br. do wynagrodzenia w IV kwartale 2006 r. wyniósł 99,3 proc.

Od ponad dwóch lat nie waloryzuje się podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Zasady zmieniła nowelizacja ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, która weszła w życie 8 lutego 2005 r. Od tej daty zasiłek chorobowy przyznaje się najwyżej na 182 dni i nie ma możliwości przedłużenia jego pobierania. Po wyczerpaniu okresu zasiłkowego chory, którego leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy, może przejść na świadczenie rehabilitacyjne. Dopiero wtedy może liczyć na zwaloryzowanie podstawy obliczenia świadczenia. Przypomnijmy, świadczenie to wynosi 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego przez pierwsze trzy miesiące niezdolności do pracy, a 75 proc. za pozostały okres. Tylko kobiety w ciąży otrzymają 100 proc. świadczenia.

AGNIESZKA ROSA

agnieszka.rosa@infor.pl