Senat przegłosował zmiany w ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020" drugiego sierpnia. Zmiany są podyktowane koniecznością zapewnienia dodatkowych funduszy w związku ze zwiększeniem limitu etatowego w SW. Za ustawą głosowało 84 senatorów, przeciw był jeden, nikt się nie wstrzymał.

Podczas senackiej debaty wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Wójcik podkreślił, że konieczność wprowadzenia zmian w ustawie o ustanowieniu "Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017–2020" jest podyktowana zwiększeniem limitu etatów funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Służby Więziennej w latach 2017–2018.

Limit etatowy zwiększono m.in. w związku z powierzeniem Służbie Więziennej dodatkowych zadań wynikających z wprowadzenia decyzji ramowej Rady Unii Europejskiej, która umożliwiła odbywanie w Polsce kary pozbawienia wolności orzeczonej wyrokami sądów innych krajów Unii Europejskiej.

Reklama

Wcześniej na posiedzeniu sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Wójcik tłumaczył, że "chodzi o to, że od 2017 roku można przewozić osoby, które są skazane w innych krajach, do więzień, które znajdują się w Polsce".

Jak informował, tylko w 2017 roku do Polski przewieziono kilkaset osób osadzonych dotychczas w innych krajach Unii Europejskiej. "W związku z tym potrzebne było także zapewnienie etatowe ze strony funkcjonariuszy i pracowników cywilnych i tych etatów zapewniono 313" - powiedział. Zaznaczył, że drugim powodem zmian jest wprowadzenie dozoru elektronicznego.

Chodzi o realizację zadań związanych z ustawą z 16 września 2011 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, ustawy o prokuraturze oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

"Służba Więzienna nie zajmuje się już tylko monitorowaniem, ale także w terenie zabezpieczaniem wszystkich zadań, które zostały na Służbę nałożone w związku z funkcjonowaniem systemu dozoru elektronicznego i w tym zakresie potrzebne było wskazanie określonej liczny etatów" - zaznaczył Wójcik. Dodał, że w tym celu wydzielono 125 etatów funkcjonariuszy i 125 etatów pracowników cywilnych.

"W związku z tym należy dokonać zmian w ustawie - po pierwsze o ustanowienie programu modernizacji służby więziennej (...) poprzez zwiększenie środków finansowych w rezerwie celowej o kwotę 2 mln 258 tys. zł w 2019 roku oraz zwiększenie środków finansowych w budżecie Centralnego Zarządu Służby Więziennej o kwotę 2 mln 435 tys. w roku 2020" - poinformował Wójcik.

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w ramach modernizacji Służby Więziennej uwzględniono wydatki z budżetu więziennictwa w wysokości ponad 14,8 mln zł i w rezerwie celowej ponad 219 mln zł. Ponad 94 mln zł będą natomiast pochodziło z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej na mocy ustawy okołobudżetowej.(PAP)