Do 10 tys. zł dofinansowania na zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym będą mogły otrzymać osoby z dysfunkcją ruchu w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Na ten cel przeznaczono w 2019 r. ok. 20 mln zł.

Prezes PFRON Marlena Maląg poinformowała w piątek, że decyzję o ponownym uruchomieniu pomocy w zakupie wózka elektrycznego podjęto w związku ze zgłaszanymi w trakcie konsultacji publicznych potrzebami osób niepełnosprawnych. Dodała, że o wznowienie finansowania wózka postulował także m.in. Związek Powiatów Polskich.

"Postanowiliśmy przywrócić program, którego finansowanie zostało przerwane w 2015 r. Po analizie naszego budżetu jeszcze w tym roku przeznaczymy 20 mln zł na dofinansowanie wózków o napędzie elektrycznym" – poinformowała prezes PFRON.

Wskazała, że dofinansowanie może otrzymać nawet 2,2 tys. osób.

Aby skorzystać ze wsparcia, należy złożyć wniosek w powiatowych i miejskich centrach pomocy rodzinie lub w Systemie Obsługi Wsparcia, finansowanego przez PFRON. Odpowiedni formularz należy złożyć do 31 sierpnia 2019 r.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie to 10 proc. ceny brutto wózka.

Z pomocy w programie mogą korzystać zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy nie mogą samodzielnie poruszać się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym. W przypadku dzieci do 16 lat niezbędne jest orzeczenie o niepełnosprawności, a w przypadku osób niepełnosprawnych powyżej 16 lat orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatkowymi kryteriami są: nauka albo zatrudnienie, albo stwierdzone rokowania uzyskania zdolności do pracy lub do podjęcia nauki w wyniku uzyskania dofinansowania na zakup wózka elektrycznego. Warto podkreślić, że również osoby w wieku emerytalnym, gdy są zatrudnione, mogą uzyskać wsparcie w programie.

Wózki elektryczne były finansowane przez PFRON w latach 2000-2014 (2000-2012 w ramach kolejnych edycji programu PEGAZ, a 2012-2014 w ramach programu "Aktywny samorząd"). Łącznie z pieniędzy PFRON w tym czasie z pomocy na zakup wózka elektrycznego skorzystało ponad 30 tys. niepełnosprawnych, a wydatki na ten cel w latach 2000-2014 wyniosły ok. 401,9 mln zł.

Fundusz do 2014 r. finansował wózki o napędzie elektrycznym, ponieważ nie było innego źródła finansowania tych urządzeń. Od 2014 r. w wyniku zmiany rozporządzenia i interpretacji ministra zdrowia wózek elektryczny można kupić w ramach powszechnego dostępu do wyrobów medycznych, który jest finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dofinansowania wózków inwalidzkich będzie realizowane w ramach programu "Aktywny samorząd". Na wszystkie formy wsparcia w ramach tego programu PFRON przeznaczył w 2019 r. sumie 172 mln zł. Program jest nakierowany na wydajniejszy model polityki społecznej osób niepełnosprawnych oraz ma pozwolić na aktywniejsze włączenie się struktur lokalnych w działania rehabilitacji społecznej. Formy wparcia przewidziane w programie dotyczą likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.