Rodzice postanowili nie zwlekać ze składaniem wniosków o pieniądze na dzieci z rządowego programu. Samorządy zaś od razu przystąpiły do ich rozpatrywania i niektórzy opiekunowie otrzymali już informacje o przyznaniu świadczenia.Poniedziałek był pierwszym dniem obowiązywania programu 500+ w nowej, rozszerzonej formule, która pozwala uzyskać świadczenie wychowawcze na każde dziecko w rodzinie bez względu na wysokość dochodów. I chociaż w tym miesiącu wnioski można składać tylko przez internet, to okazało się, że wiele osób postanowiło skorzystać z tej możliwości. Z danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) wynika, że przez cały wczorajszy dzień ich liczba systematycznie rosła. Już z samego rana było ich 100 tys., po godzinie 12 ich liczba przekroczyła 240 tys., a o 16 wynosiła ponad 353 tys.
– Pierwszy wniosek został już wysłany minutę po północy – mówi Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń. Dodaje, że poza formularzem o 500+ część rodziców wysyła od razu drugi o przyznanie 300+ wyprawki szkolnej, ale dotychczas przeważają te pierwsze.
Tak duże zainteresowanie szybkim uzyskaniem wsparcia spowodowało jednak, że strony internetowe niektórych banków miały przejściowe utrudnienia lub opóźnienia w składaniu wniosków. Problemów nie uniknął też portal Emp@tia, czyli drugi kanał ubiegania się o świadczenia online, na którym występowały chwilowe spowolnienia w wysyłaniu druków.
Jednocześnie ze względu na tak ogromną liczbę formularzy, które wpłynęły wczoraj, oraz tych spodziewanych w kolejnych dniach, gminy nie ograniczają się jedynie do ich pobierania i rejestrowania w systemie, ale zaczęły ich rozpatrywanie.
– Realizujemy pierwsze wnioski, bo każdy dzień zbędnej zwłoki będzie skutkować niepotrzebnymi opóźnieniami – podkreśla Eliza Dygas, kierownik działu świadczeń rodzinnych MOPS w Płocku.
W efekcie niektórzy rodzice otrzymali wczoraj e-mail z informacją o przyznaniu świadczenia i wkrótce mogą się spodziewać wypłaty wsparcia. Na przykład w Poznaniu trafiły one na skrzynki 150 rodziców.
Co więcej, są i takie samorządy, które jeszcze w poniedziałek nie tylko wysłały powiadomienia, ale i wypłaciły pieniądze niektórym opiekunom. Wśród nich jest m.in. gmina Kowary, która – jak informuje resort rodziny – zrobiła to jako pierwsza w całym kraju, oraz Katowice. – Wysłaliśmy przelewy ze świadczeniami wychowawczymi dla 100 rodziców, więc wczoraj mieli pieniądze na swoich kontach – mówi Bogumiła Podgórska, kierownik działu świadczeń tamtejszego MOPS.
Wspomnianą informację o przyznaniu świadczenia osoba uprawniona do wsparcia otrzymuje od 1 lipca zamiast decyzji administracyjnej. Szablon takiego pisma jest udostępniany samorządom przez programy informatyczne służące do obsługi 500+. Przy czym, co ciekawe, poza powiadomieniem opiekunów o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w jego treści znajduje się też dodatkowa informacja o Internetowym Koncie Pacjenta (IKP). Jest to specjalna usługa oferowana przez Ministerstwo Zdrowia. Po zalogowaniu się na swoim koncie na stronie www.pacjent.gov.pl, rodzic może sprawdzić m.in. historię wizyt finansowanych przez NFZ czy e-recepty wystawione na dzieci.
Samorządy są trochę zaskoczone, że ta kwestia jest poruszana akurat na informacji związanej ze świadczeniem wychowawczym. Jednak jak podkreśla Janusz Cieszyński, wiceminister zdrowia, resort chce wykorzystywać program 500+ do promowania IKP i informowania o jego możliwościach. Dzięki temu, że staje się coraz powszechniejszy, pozwala na dotarcie do dużej grupy potencjalnych użytkowników. Ponadto dane zgromadzone do programu umożliwiają łatwiejsze i wiarygodne powiązanie konta rodzica z kontem dziecka.