O 18 proc. wzrosła liczba rodzin, które na podstawie postanowienia sądu współpracują z osobą, mającą im pomóc w przezwyciężeniu problemów wychowawczych.
W 2018 r. ponad 45,4 tys. rodzin korzystało z usług asystentów. Oznacza to niewielki wzrost w porównaniu do wcześniejszych 12 miesięcy, kiedy było ich 44,7 tys. Okazuje się jednak, że w grupie objętej takim wsparciem coraz więcej jest tych, którzy podejmują współpracę, dopiero gdy zadecyduje o tym sąd. O ile w 2017 r. takich rodzin było 5,4 tys., o tyle w ubiegłym roku już o 18,2 proc. więcej, bo 6,4 tys.

Przymusowa pomoc