Im bliżej terminu wdrożenia PPK w pierwszych firmach, tym więcej oczywiście słychać o tym programie. Rząd stara się propagować Pracownicze Plany Kapitałowe, ponieważ zależy mu na sukcesie projektu. Nie można jednak zapominać, że PPK samo w sobie może być korzystnym rozwiązaniem emerytalnym. Ostatnie zmiany w tym programie są między innymi próbą zwiększenia partycypacji Polaków w PPK. Nowelizacja wejdzie w życie prawdopodobnie już w czerwcu, czyli jeszcze przed terminem wdrożenia programu przez największe firmy (1 lipca 2019 rok), ponieważ w art. 2 nowelizacji zapisano, że zmiany będą obowiązywały z dniem ogłoszenia.

Jak pracowano nad nowelizacją ustawy?

Trzeba przyznać, że nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych jest przeprowadzana w ekspresowym tempie. We wtorek 7 maja Minister Przedsiębiorczości i Technologii przedłożył projekt ustawy o zmianie ustawy o PPK, który jeszcze tego samego dnia został przyjęty przez Radę Ministrów. Poinformowało o tym Centrum Informacyjne Rządu. W kolejnym tygodniu, a dokładnie 16 maja, nowelizacją ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych zajął się już Sejm. Za przyjęciem nowelizacji głosowało 230 posłów, natomiast 171 było przeciw. 18 posłów wstrzymało się od głosu. Kolejny etap legislacyjny to przyjęcie nowelizacji przez Senat i podpisanie jej przez Prezydenta.

Zanim jednak projekt ustawy o zmianach w PPK trafił pod głosowanie posłów, zajmowała się nim Sejmowa Komisja Finansów Publicznych, które rozpatrywała poprawki zgłoszone do nowelizacji podczas drugiego czytania w środę 15 maja. W sumie zgłoszonych zostało sześć poprawek, jednak komisja przyjęła tylko pięć. Sprawdźmy zatem, co zostało zmienione w PPK.

Co się zmieniło w PPK?

Nowelizacja ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych objęła szereg mniejszych zmian, jak również kilka istotnych. Między innymi ujednolicony został termin dokonywania przez pracodawcę wpłat składek na PPK z wynagrodzenia pracownika. Zdecydowano, że takie wpłaty będą musiały zostać zrealizowane do 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu, kiedy wpłata została obliczona i pobrana z wynagrodzenia pracownika. Zmieniono także tytuł ustawy o PPK, wprowadzając do niego dodatkowo nazwy ustaw (np. Prawo bankowe). Pojawiło się także kilka marginalnych zmian. Nowelizacja wprowadziła również dwie dość istotne kwestie.

-Najważniejszą zmianą jest zniesienie limitu trzydziestokrotności podstawy wpłat w PPK. To tak naprawdę preludium do planu zniesienia limitu trzydziestokrotności składek na obowiązkowe ubezpieczenia emerytalne – zauważa ekspert portalu PPK.info. – Dlaczego zniesienie takiego limitu w Pracowniczych Planach Kapitałowych? Dzięki temu wszystkie osoby, które w 2019 roku zarobią więcej niż 143 tys. zł brutto, będą musiały opłacić składki na PPK, co pozwoli wyraźnie zwiększyć udział Polaków w tym programie i pokazać jego sukces. Przy okazji zwiększą się aktywa PPK – podkreśla przedstawiciel PPK.info.

Drugą ważną zmianą jest rozszerzenie kategorii osób zatrudnionych na potrzeby ustawy o PPK. Grono uprawnionych do udziału w Pracowniczych Planach Kapitałowych zostało powiększone o osoby przebywające na urlopach wychowawczych, pobierających zasiłki macierzyńskie lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Ustawodawca twierdzi, że w ten sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tych osób, ponieważ po powrocie do pracy automatycznie będą one uczestniczyły w PPK. Przy okazji znowu zwiększy się liczba osób uczestniczących w PPK.

Czym jest PPK – krótka charakterystyka


Warto krótko przypomnieć, czym w ogóle jest PPK i jaka jest idea tego programu. Pierwotna ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych została podpisana przez Prezydenta 19 listopada 2018 roku i zaczęła obowiązywać już od 2019 roku. Program wejdzie w życie etapami. Od 1 lipca 2019 roku wdrożą go najwięksi pracodawcy, którzy zatrudniają ponad 250 pracowników – to około 3,3 mln osób. 1 stycznia 2020 roku PPK muszą uruchomić u siebie firmy zatrudniające od 50 do 249 pracowników – szacuje się, że to kolejne 2 mln osób. Następne będą firmy zatrudniające od 20 do 49 osób – muszą uruchomić PPK 1 lipca 2020 roku (około 1,1 mln pracowników), a 1 stycznia 2021 roku wdrożą program pozostałe podmioty (około 5,1 mln osób).

Pracownicze Plany Kapitałowe są dobrowolne. Aby jednak z nich zrezygnować, trzeba będzie złożyć specjalną deklarację. To pracodawca będzie odpowiedzialny za wdrożenie programu i ostateczny wybór podmiotu zarządzającego PPK. Podstawowa składka pracownika wyniesie 2% wynagrodzenia, pracodawca dołoży 1,5%, natomiast państwo co roku będzie przekazywało dopłatę w wysokości 240 zł. Można także liczyć na tzw. składkę powitalną – 250 zł.

Przeprowadzona ekspresowo nowelizacja PPK została wprowadzona, zanim w ogóle program został wdrożony przez pierwsze firmy. Niepokojące jest jednak to, że o zmianach dowiedzieliśmy się tak naprawdę zaledwie na nieco ponad miesiąc przed uruchomieniem pierwszych Pracowniczych Planów Kapitałowych. Niestety, ustawodawca postawił tu przede wszystkim na krótkoterminowe, doraźne cele zwiększające udział Polaków w PPK, a nie na ważne, merytoryczne rozwiązania.