Jeśli rodzice, którzy do tej pory nie otrzymywali świadczenia wychowawczego, złożą wniosek o jego przyznanie do końca września, będą mieli zagwarantowaną wypłatę pieniędzy na dzieci z wyrównaniem.
Jeszcze tylko podpis prezydenta i rozszerzenie rządowego programu 500+ stanie się faktem. Senat na ostatnim posiedzeniu przyjął bez żadnych poprawek ustawę z 25 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja realizuje jedną z obietnic złożonych w ramach piątki Kaczyńskiego, zgodnie z którą świadczenie wychowawcze będzie przysługiwać na każde dziecko w rodzinie, niezależnie od dochodów osiąganych przez członków rodziny.
Rodzice będą mogli wnioskować o przyznanie 500+ od 1 lipca elektronicznie, np. przez bankowość internetową lub od 1 sierpnia w tradycyjnej, papierowej formie. Gdy zrobią to 30 września, będą mieli gwarancję uzyskania pieniędzy z wyrównaniem od lipca. Wspomniane terminy dotyczą nie tylko rodziców jedynaków oraz pierwszych dzieci, do tej pory wykluczonych z programu z uwagi na przekraczanie kryterium dochodowego. W tym samym czasie gminy będą bowiem przyjmować dokumenty pozwalające na przyznanie pieniędzy na dzieci, które są obecnie objęte rządowym programem na nowy okres ich wypłaty, który zacznie się 1 października. Co istotne, będzie on jednorazowo wyjątkowo długi, bo potrwa aż do maja 2021 r.