Świadczenia finansowane nie tylko ze środków UE, ale też z Funduszu Pracy będą wliczane do dochodu wnioskujących o zasiłek na dziecko oraz wsparcie z Funduszu Alimentacyjnego.
Taka zmiana została zaproponowana w projekcie ustawy dotyczącym 300 zł na wyprawkę szkolną. Stypendium przysługuje osobie bezrobotnej, która odbywa m.in. staż czy szkolenie finansowane ze środków FP. W związku z realizacją przez wiele powiatowych urzędów pracy (PUP) projektów unijnych w niektórych przypadkach koszty tego świadczenia są jednak pokrywane z pieniędzy UE i nie są opodatkowane.
To rozróżnienie jest istotne dla ustalania prawa do świadczeń rodzinnych (a także z FA, gdzie stosowane są te same przepisy). Przy sprawdzaniu, czy rodzina nie przekracza kryterium pozwalającego na przyznanie wsparcia, brane są bowiem pod uwagę dochody opodatkowane oraz te, od których nie jest odprowadzana należność do fiskusa, ale tylko wtedy, gdy są one wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych .
W związku z tym przez kilka lat stypendium finansowane z FP, jako dochód opodatkowany, było uwzględniane do kryterium, a to płacone z pieniędzy UE nie, bo wspomniany przepis nie wymieniał tego źródła przychodu. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej postanowiło więc zmienić art. 3 pkt 1 lit. c ustawy i od sierpnia 2017 r. do katalogu zawartych w nim dochodów dodane zostały stypendia unijne. Problem w tym, że w międzyczasie Ministerstwo Finansów wydało rozporządzenie w sprawie zaniechania poboru podatku od „zwykłych” stypendiów.
– W efekcie sytuacja się odwróciła i teraz, jeśli świadczenie bezrobotnego pokrywa FP, to nie stanowi ono dochodu, a stypendium unijne już tak – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień z Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Aby więc część osób otrzymujących wsparcie z PUP nie miała nieuzasadnionej preferencji przy ubieganiu się o świadczenia na dzieci, dochodem nieopodatkowanym będą wszystkie stypendia dla bezrobotnych niezależnie od podmiotu, który je wypłaca. Zmienione przepisy będą miały zastosowanie przy wnioskowaniu o pieniądze na nowy okres wypłaty świadczeń z FA oraz rodzinnych, które zaczną się odpowiednio 1 października i 1 listopada br.
Etap legislacyjny
Konsultacje projektu ustawy