Rządowy projekt ws. rozszerzenia programu "500 plus" na każde pierwsze dziecko został skierowany do komisji polityki społecznej i rodziny. Wcześniej posłowie nie poparli wniosku Ryszarda Petru (TERAZ!) o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Podczas pierwszego czytania Ryszard Petru (TERAZ!) złożył wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu rządowego projektu nowelizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, który zakłada rozszerzenie programu "Rodzina 500 plus" także na pierwsze dziecko.

Wniosek ten poparło 9 posłów, 372 było przeciw, a 16 wstrzymało się od głosu. Posłowie nie zgodzili się również na skierowanie projektu dodatkowo do komisji finansów publicznych.

Marszałek Marek Kuchciński poinformował o skierowaniu projektu do komisji polityki społecznej i rodziny. Komisja ma przedstawić sprawozdanie w terminie umożliwiającym jego rozpatrzenie na bieżącym posiedzeniu Sejmu. Posiedzenie komisji jest zaplanowane na godz. 13.