Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) zaczęła zbierać deklaracje dotyczące udziału związków zawodowych oraz osób niezrzeszonych w strajku generalnym.
Jest to kolejny etap ogólnopolskiego protestu pracowników socjalnych, który jest prowadzony od jesieni ubiegłego roku. Związkowcy domagają się przede wszystkim podwyżek wynagrodzeń w pomocy społecznej oraz wprowadzenia zmian w przepisach, które poprawią warunki realizacji obowiązków zawodowych nie tylko przez pracowników socjalnych, lecz także asystentów rodziny oraz osób zajmujących się obsługą świadczeń dla rodzin. Wprawdzie w ubiegłym miesiącu doszło do spotkania protestujących z Marcinem Zielenieckim, wiceministrem rodziny, pracy i polityki społecznej, na którym zostali poinformowani, że resort pracuje nad projektem nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), ale zakres zmian, które mają się w nim znaleźć, jest dla nich niesatysfakcjonujący. W efekcie pracownicy socjalni zdecydowali, że przyszedł czas na działania, które zaostrzą trwający protest.
– Będzie to sprawdzian solidarności dla całego naszego środowiska zawodowego, w tym osób, które nie należą do żadnego związku, ale również mają dość ignorowania naszych postulatów i chcą wystąpić w obronie prawa do godnego wynagrodzenia – mówi Paweł Maczyński, przewodniczący PFZPSiPS.
Dodaje, że dobrym przykładem jest trwający właśnie strajk nauczycieli, który nabrał masowego charakteru z uwagi na to, że w tak dużym stopniu uczestniczą w nim niezrzeszeni pracownicy oświaty.
– Dzięki złożonym deklaracjom będziemy mieli obraz jak wiele ośrodków pomocy społecznej jest gotowych do uczestnictwa w strajku, zwłaszcza że mamy niższy poziom uzwiązkowienia niż nauczyciele. Po ich zebraniu ustalimy jeden dla wszystkich jednostek termin uruchomienia procedur wynikających z ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych – wskazuje Paweł Maczyński.
Są one ściśle określone, bo najpierw musi nastąpić zgłoszenie żądań, potem jest czas na rokowania i mediacje oraz referendum strajkowe. Dopiero na końcu tego procesu możliwie jest przeprowadzenie generalnego strajku.
Na stronie internetowej federacji znajdują się wszystkie niezbędne informacje oraz wzory wniosków, które trzeba wypełnić i do niej odesłać. W przypadku osób, które nie należą do związków zawodowych istotne jest, aby zgłosiło się co najmniej dwóch pracowników danej instytucji. Nie może też w ich zakładzie pracy działać żadna organizacja związkowa. Natomiast na podstawie takiego zgłoszenia PFZPSiPS będzie mogła w ich imieniu prowadzić spór zbiorowy.