DGP dotarł do danych ZUS na temat wpływów z kontroli w ostatnich dwóch latach. Wynika z nich, że pomimo ograniczenia ich liczby, przychody Zakładu z tego tytułu stale się zwiększają.
Nowe zasady kontroli firm wprowadziła od 2017 r. ustawa z 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz.U. poz. 2255). Następnie nowelizacja ustawy 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1829 ze zm.) oraz w roku 2018 r. ustawa – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. poz. 646).
– Jedną z istotniejszych zmian mającą wpływ na zadania dla ZUS było wprowadzenie obowiązku planowania kontroli płatników składek w oparciu o analizę prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej – tłumaczy Agnieszka Kiełbowicz-Dziwulska, koordynator ds. nadzoru kontroli w departamencie kontroli płatników składek ZUS.