Wczoraj odbyła się konferencja Koszty w opiece zdrowotnej. Jej uczestnicy zastanawiali się, w jaki sposób m.in. standaryzacja systemów informatycznych stosowanych w placówkach ochrony zdrowia wpływa na optymalne korzystanie z ich zasobów.

- Dzięki nowoczesnym metodom zarządzania szpital może poprawiać jakość świadczonych usług, a także skracać czas oczekiwania na zabiegi - mówi Zygmunt Kamiński, dyrektor Kamsoft.

Leszek Sikorski, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, zwrócił uwagę na potrzebę rzetelnej wyceny świadczeń zdrowotnych. Dzięki dobrej informacji o kosztach usług medycznych placówka ochrony zdrowia może podejmować decyzje, które nie narażają jej na długi. Dodał, że resort zdrowia z Agencją Oceny Technologii Medycznych przygotowują wycenę procedur medycznych. Ma to wpłynąć na urealnienie cen świadczeń finansowanych przez NFZ.