Chciałabym zdementować z gruntu fałszywe, nieprawdziwe informacje dotyczące faktu, że "Emerytury plus” mają być w całości sfinansowane z Funduszu Pracy – oświadczyła w piątek szefowa MRPiPS Elżbieta Rafalska. Dotyczy to niewielkiej grupy osób – podkreśliła.

"Chciałabym zdementować z gruntu fałszywe, nieprawdziwe informacje dotyczące faktu, że trzynaste emerytury, +Emerytury plus+ mają być w całości sfinansowane z Funduszu Pracy. Myślę, że spora część posłów po prostu nie doczytała Oceny Skutków Regulacji, bądź nie słuchała informacji udzielanej w Sejmie" – powiedziała dziennikarzom w Warszawie minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

"Chcę wyraźnie powiedzieć, że tylko niewielka grupa uprawnionych ok. 100 tys. osób, która otrzymuje świadczenia przedemerytalne i zasiłki przedemerytalne, będzie miała tę trzynastą emeryturę sfinansowaną z Funduszu Pracy i będzie to koszt 110 mln zł" – dodała.

Szefowa MRPiPS podkreśliła, że uprawnionych do świadczenia jest prawie 10 mln osób, a cały koszt to prawie 11 mld.

Reklama

"Niech ci, którzy nie wiedzą, doczytają tę ustawę, dowiedzą się. Niech nie kłamią zwyczajnie. Niech nie podsycają niepokoju emerytów, że środki doprowadzą do likwidacji Funduszu Pracy, bo jest to zwyczajnie kłamstwo" – powiedziała.

Reklama

"My jesteśmy do takiego bezpardonowego ataku prawie przyzwyczajeni, ale naprawdę nie pozwolimy dalej. Stop tym kłamstwom wszystkim" - dodała.

W czwartek Sejm uchwalił ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Świadczenie będzie przysługiwało w sumie ponad 9,8 mln osób (ok. 6,96 mln emerytów i 2,62 mln rencistów, w tym 282 tys. rencistów socjalnych). Koszt wypłaty jednorazowych świadczeń to 10,8 mld zł.

W ocenie skutków regulacji wskazano, że świadczenie będzie sfinansowane "w ramach wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych, tj. części 29 – Obrona narodowa, części 37 – Sprawiedliwość oraz części 42 – Sprawy wewnętrzne na 2019 r.".

Zgodnie z ustawą świadczenie ma być wypłacone osobom pobierającym: emerytury i renty w systemie powszechnym, emerytury i renty rolników, służb mundurowych, emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych. "Trzynastą emeryturę" otrzymają także osoby pobierające rodzicielskie świadczenie uzupełniające, czyli tzw. matczyną emeryturę (jeśli 30 kwietnia będą miały już przyznane prawo do tego świadczenia).

Większość świadczeń "Emerytura plus" zostanie wypłacona wraz z majową emeryturą lub rentą. W razie zbiegu prawa do świadczeń osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie. Również do renty rodzinnej, do której jest uprawniona więcej niż jedna osoba, przysługuje jedno świadczenie. Świadczenia nie obejmie egzekucja komornicza.