- Perspektywa ostatnich dekad jest dla wielu z nas jedynym punktem odniesienia. Za oczywisty uznajemy wzór rodziny z okresu międzywojnia lub właśnie z PRL. Często brakuje nam szerszego spojrzenia - mówi Piotr Szukalski, demograf i gerontolog, profesor Uniwersytetu Łódzkiego, członek Komitetu Nauk Demograficznych i Komitetu Prognoz PAN
Czy istnieje tradycyjny polski model rodziny?