Strajk nauczycieli ma być bezterminowy i ma wziąć w nim udział nawet 90 proc. szkół i nauczycieli. Oznacza to, że jeśli do niego dojdzie, szkoły i przedszkola nie będą mogły zapewnić dzieciom opieki. Co mają zrobić rodzice?

Trzeci dzień negocjacji nie przyniósł przełomu. Kontynuację rozmów strony rządowej ze związkami zawodowymi zapowiedziano na piątek. W czwartek, 4 kwietnia, rząd ma przedtawić kolejną propozycję.

Tymczasem jak dowiaduje się gazetaprawna.pl, rodzice coraz częściej otrzymują informacje ze szkół o prawdopodobnym zamknięciu placówek od 8 kwietnia.

"Szanowni Państwo Rodzice, Informuję, że w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr [...] do planowanego przez ZNP strajku generalnego od dnia 8.04.2019r.(poniedziałek) szkoła będzie zamknięta. O wszelkich zmianach będą Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus. Z wyrazami szacunku [...] dyrektor szkoły".

To tylko jedna z wielu informacji jakie do nas dotarły. Dyrektorzy szkół proszą rodziców, by "nie przyprowadzać dzieci 8 kwietnia, ponieważ w tej chwili jedynymi osobami, o których wiadomo, że będą pracować są panie dyrektor, wicedyrektor i kierownik świetlicy, które we cztery nie będą w stanie zapewnić dzieciom właściwiej i bezpiecznej opieki".

Czy dyrektor szkoły może zamknąć placówkę? Czy jest to zgodne z prawem? Czy grożą mu za to konsekwencje? W jakim stopniu samorząd powinien wesprzeć dyrektora szkoły?

O tym w czwartkowym wydaniu DGP

A poniżej podpowiadamy: W przypadku strajku nauczycieli, kiedy szkoły i przedszkola będą zamknięte, rodzice mają szereg możliwości, by poradzić sobie z opieką nad dzieckiem. Urlop na żądanie, urlop wypoczynkowy, ale i zasiłek opiekuńczy.

1. Urlop na żądanie

W pierwszych czterech dniach strajku rodzic zatrudniony na podstawie umowy o pracę może wykorzystać przysługujący mu urlop na żądanie.

Pracownik kierując swoje żądanie do pracodawcy, może wybrać, czy chce skorzystać z 1,2,3, czy 4 dni urlopu. W ciągu roku kalendarzowego ma więc możliwość otrzymania:
1. jednego 4-dniowego urlopu,
2. jednego 3-dniowego i jednego 1-dniowego
3. dwóch 2-dniowych urlopów
4. jednego 2-dniowego i dwóch 1-dniowych
5. czterech 1-dniowych
Pracodawca ma obowiązek udzielić pracownikowi urlopu we wskazanym przez podwładnego terminie, jeśli pracownik zgłosi żądanie najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu. Co istotne, pracownik nie musi wcześniej uzgadniać tego terminu z pracodawcą.

Przepisy nie są jednoznaczne w kwestii tego, czy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie. Z jednej strony mówią o obowiązku udzielenia pracownikowi urlopu na żądanie, a z drugiej o tym, że pracodawca go „udziela”.

Sąd Najwyższy orzekł w tej sprawie, że „rozpoczęcie urlopu „na żądanie” przed udzieleniem go przez pracodawcę może być uznane za nieusprawiedliwioną nieobecność w pracy, będącą ciężkim naruszeniem podstawowych obowiązków pracowniczych.

2. Urlop wypoczynkowy

Pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę może w tym czasie skorzystać także z urlopu wypoczynkowego

Od stażu pracy zależy, ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi.

Jest to:
• 20 dni - gdy pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;
• 26 dni - gdy pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu pracownika, dolicza się następujące okresy nauki w:
• zasadniczej lub innej równorzędnej szkole zawodowej - 3 lata;
• średniej szkole zawodowej - 5 lat;
• średniej szkole zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych - 5 lat;
• średniej szkole ogólnokształcącej - 4 lata;
• szkole policealnej - 6 lat;
• szkole wyższej - 8 lat.

Nie można sumować lat nauki w różnych szkołach.

Pracodawca nie ma jednak w tym przypadku obowiązku udzielenia urlopu. Powinien ich udzielać urlopów zgodnie z planem, który sam sporządza. Bierze pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

3. Zasiłek opiekuńczy

To rozwiązanie również dotyczy osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę lub prowadzących działalność gospodarczą, gdy składkę na tzw. chorobowe odprowadzają za siebie dobrowolnie. Przysługuje nie tylko wtedy, gdy dziecko jest chore, ale również wtedy, gdy szkoła lub przedszkole są zamknięte. Jego wymiar to 60 dni

Zasiłek opiekuńczy przysługuje matce i ojcu dziecka, a wypłacany jest temu z rodziców, który wystąpi o jego wypłatę. Wynosi 80 procent wynagrodzenia i można o niego wystąpić wtedy, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogą dziecku zapewnić opiekę.

Zasiłek można dostać jedynie, gdy o zamknięciu rodzic dowiaduje się na mniej niż 7 dni przed tym zamknięciem. Dotyczy również tylko dzieci w wieku do 8 lat.

Jak uzyskać zasiłek opiekuńczy?

Jeżeli rodzic jest zatrudniony, to wniosek o wypłatę dostarcza swojemu pracodawcy. Jeśli prowadzi działalność gospodarczą, przynosi go do najbliższego oddziału ZUS-u. To wszystko można także zrobić online, poprzez indywidualne konto na platformie internetowej ZUS-u.

Dokumenty, które należy złożyć w swoim zakładzie pracy, niezbędne do przyznania i wypłaty zasiłku opiekuńczego to oświadczenie rodzica o nieprzewidzianym zamknięciu placówki oraz wniosek o wypłatę zasiłku opiekuńczego na druku ZUS Z-15. Gdy zasiłek jest wypłacany przez ZUS (np. w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej), złożyć trzeba ZAS-36, czyli oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat i dodatkowo zaświadczenie płatnika składek wystawione na druku ZUS Z-3 – w przypadku pracowników albo ZUS Z-3a – w przypadku pozostałych ubezpieczonych oraz ZAS-36. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej ZUS-u albo w osobiście w ZUS. Można także go wydrukować po wypełnieniu – w formie elektronicznej na profilu PUE ZUS.