Minister zdrowia Ewa Kopacz unieważniła w środę decyzję prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dot. zmiany zasad finansowania terapii niestandardowej - poinformowała naczelnik biura prasy i promocji resortu zdrowia Danuta Jastrzębska.

NFZ poinformował na początku kwietnia, że będzie finansował jedynie leki, które uzyskają pozytywną ocenę Agencji Oceny Technologii Medycznych. Oznaczałoby to, że nie będą już wydawane indywidualne zgody na leczenie tzw. terapią niestandardową. Zamiany te, według rzeczniczki NFZ Edyty Grabowskiej-Woźniak, miały zapewnić pacjentom równy dostęp do świadczeń i do tych samych leków.

Resort zdrowia podkreśla w oświadczeniu, że wytyczne zawarte w zarządzeniu prezesa NFZ zlikwidowały możliwość stosowania terapii niestandardowej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.

Minister nadała swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności

"Po wnikliwej analizie w/w zarządzenia oraz wyjaśnień przesłanych przez prezesa NFZ, minister zdrowia stwierdziła, że rozwiązania przyjęte przez Fundusz naruszają w sposób rażący interesy świadczeniobiorców w zakresie zabezpieczenia i zapewnienia równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, a ich skutkiem mogłoby być całkowite pozbawienie pacjentów jedynej skutecznej metody leczenia" - napisano w oświadczeniu.

Minister nadała swojej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.