Przedsiębiorcy, którzy do 8 stycznia zadeklarowali, że chcą skorzystać z obniżonych składek ubezpieczeniowych, mogą zrezygnować. Muszą się jednak jak najszybciej wyrejestrować.
Chaos – tak jednym słowem można nazwać wdrożenie ustawy z 20 lipca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę (Dz.U. 2018 poz. 1577).
Przedsiębiorcy pragnący opłacać niższe składki zostali postawieni pod ścianą. W sylwestra dowiedzieli się, że chcąc skorzystać z nowego rozwiązania, do 8 stycznia muszą złożyć dokumenty w ZUS. Bo jeśli nie zdążą, to kolejna szansa pojawi się dopiero za rok.