Kopalnie będą musiały przechowywać dokumentację pracowniczą górników przez 50, a nie 10 lat, licząc od dnia zakończenia stosunku pracy u danego pracodawcy. Takie szczególne rozwiązanie dla tej grupy zawodowej wprowadza ustawa z 10 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze skróceniem okresu przechowywania akt pracowniczych oraz ich elektronizacją (Dz.U. z 2018 r. poz. 357).

Zasada ta będzie dotyczyć nie tylko samej pracy górniczej, ale także równorzędnej z nią oraz okresów zaliczanych do okresów pracy górniczej.

– Emerytury górnicze są ustalane na podstawie skomplikowanych parametrów, a ich przyznanie często uzależnione jest od analizy różnego rodzaju dokumentów znajdujących się w aktach pracowniczych – wyjaśnia Anna Staszyńska, wicedyrektor departamentu realizacji dochodów Centrali ZUS. – Stąd potrzeba pozostawienia dotychczasowego okresu przechowywania tych akt.

To jednak nie oznacza, że kopalnie zostaną zwolnione z obowiązku przekazywania nowych raportów. Jak wyjaśnia ZUS od stycznia każdy pracodawca będzie miał obowiązek przekazywania do zakładu szerszego zakresu informacji. Za górników będą więc przekazywane raporty ZUS RCA wraz z raportami ZUS RPA, jeżeli w danym miesiącu nastąpi wypłata przychodu za inny rok (np. gdy zostaną wypłacone nagrody za ubiegły rok).

Etap legislacyjny

Ustawa wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.