Polska Federacja Związkowa Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej (PFZPSiPS) opublikowała na swojej stronie internetowej informacje o 100 samorządach, w których pracownicy socjalni zarabiają najgorzej.
Lista takich gmin powstała dzięki danym uzyskanym z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS), które w połowie roku przeprowadziło badanie dotyczące wynagrodzeń osób zatrudnionych na stanowiskach pracowników socjalnych w ośrodkach pomocy społecznej. Okazało się wówczas, że średnia krajowa ich pensji (brutto) wynosiła 2635,35 zł. – Zwróciliśmy się do resortu o przedstawienie nam listy gmin, w których odnotowano najniższe przeciętne wynagrodzenia pracowników socjalnych. Otrzymaliśmy tabelę z nazwami 100 samorządów i postanowiliśmy podać ją do publicznej wiadomości – mówi Paweł Maczyński, wiceprzewodniczący PFZPSiPS.
Dodaje, że lista będzie umieszczona na stronie związku na stałe, tak aby pracownicy socjalni mieli świadomość, gdzie podejmują pracę.
Jednocześnie znalazła się tam treść pisma, które federacja zamierza wysłać do władz wszystkich gmin, które znalazły się w „czarnej 100”. Przypomina w nim, że pracownicy pomocy społecznej stoją na pierwszej linii w walce z wieloma problemami społecznymi, a także dbają o zaspokojenie kluczowych potrzeb osób, rodzin oraz społeczności lokalnych. Za wykonywanie tych zadań powinni liczyć na godny poziom wynagradzania, tymczasem ponoszony przez nich trud i wysiłek nie przekłada się na adekwatne uposażenie.
– Deklarujemy, że jeśli otrzymamy od danej gminy informację o podjęciu działań służących wzrostowi wynagrodzeń pracowników socjalnych, zostanie ona usunięta z listy – zapewnia Paweł Maczyński.
„Czarna 100” to kolejne działanie podejmowane przez PFZPSiPS w związku z trwającym od października ogólnopolskim protestem pracowników socjalnych, którzy walczą o wyższe wynagrodzenia. Domagają się też realizacji zgłaszanych przez nich propozycji zmian w ustawie z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 ze zm.), dotyczących zasad wykonywania tego zawodu.