Pracodawcy są zobowiązani do składania rocznych i kwartalnych sprawozdań statystycznych o zatrudnionych. Przesyłać należy je drogą elektroniczną.
Przedsiębiorstwa oraz inne zakłady pracy mogą już sprawdzić, jak często i w jakich terminach będą musiały przesyłać do GUS sprawozdania ze swojej działalności obejmującej dane za 2019 r.
Szczegółowe informacje na ten temat są zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 14 września 2018 r. w sprawie programu badań statystyki publicznej na rok 2019 (Dz.U. poz. 2103), które obowiązuje od 21 listopada 2018 r.
W tabeli obok przedstawiamy zestawienie najważniejszych, wynikających z niego obowiązków. Warto się z nimi zapoznać, bo wszyscy wymienieni w przepisach rozporządzenia pracodawcy są zobligowani przesyłać dane do GUS, co nie powinno sprawiać większego problemu o tyle, że odbywa się to drogą elektroniczną. Jeśli jednak zapomną o tym lub podadzą w sprawozdaniach nieprawdziwe dane, to mogą zostać ukarani np. grzywną.
Uwaga! W odniesieniu do sprawozdań za 2018 r. składanych jeszcze w styczniu i lutym 2019 r. obowiązuje dotychczasowe rozporządzenie Rady Ministrów z 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. poz. 2471). Więcej na ten temat w tygodniku Kadry i Płace z 7 grudnia 2017 r. (DGP nr 237).
Obowiązki statystyczne w 2019 roku
Rodzaj sprawozdania Tematyka Pracodawcy zobowiązani do składania Termin Charakter zobowiązania Forma
Z-03 Zatrudnienie i wynagrodzenia Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w określonych działach PKD i jednostki sfery budżetowej Raz na kwartał: • do 11 kwietnia 2019 r. za I kwartał, • do 11 lipca 2019 r. za I półrocze, • do 11 października 2019 r. za trzy kwartały. Obowiązkowe Elektroniczna
Z-05 Popyt na pracę Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w określonych sekcjach PKD, zatrudniające minimum jedną osobę Raz na kwartał: • do 9 kwietnia 2019 r. za I kwartał, • do 9 lipca 2019 r. za II kwartał, • do 8 października 2019 r. za III kwartał, • do 9 stycznia 2020 r. za IV kwartał 2019 r. Obowiązkowe dla wylosowanych przez GUS zakładów pracy Elektroniczna
Z-06 Pracujący, wynagrodzenia i czas pracy Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w określonych działach PKD i jednostki sfery budżetowej Raz w roku: • do 20 stycznia 2020 r. za 2019 r. Obowiązkowe Elektroniczna
Z-10 Warunki pracy Podmioty gospodarki narodowej prowadzące działalność gospodarczą w określonych sekcjach i klasach PKD Raz w roku: • do 15 lutego 2020 r. za 2019 r. Obowiązkowe Elektroniczna