Maksymalnie 300 tys. zł może otrzymać samorząd na utworzenie w przyszłym roku Dziennego Domu Senior+. Jeśli będzie chciał uruchomić Klub Senior+, dotacja wyniesie do 150 tys. zł.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) ogłosiło właśnie konkurs w ramach kolejnej edycji rządowego programu Senior+. Umożliwia on samorządom gminnym, powiatowym i wojewódzkim uzyskanie pieniędzy na zakładanie oraz utrzymanie placówek dziennego pobytu dla starszych osób.
Podobnie jak w poprzednich latach konkurs składa się z dwóch części. W pierwszej dostępne są środki na tworzenie nowych jednostek, pod warunkiem zagwarantowania wkładu własnego, w wysokości 20 proc. kosztów inwestycji. Zgodnie z zasadami konkursu na przebudowę lub remont pomieszczeń bądź budynku przeznaczonego na Dzienny Dom Senior+ samorząd może dostać nie więcej niż 250 tys. zł, a na Klub Senior+ 125 tys. zł. Z kolei na wyposażenie tych placówek, odpowiednio 80 tys. zł lub 25 tys. zł. Co ważne, łączna kwota dotacji na dom nie może przekroczyć 300 tys. zł. Natomiast w drugim module konkursu swoje wnioski mogą składać samorządy, które dzięki programowi uruchomiły placówki w latach 2015–2018 i potrzebują pieniędzy na pokrycie bieżących kosztów ich utrzymania. Przewidziana dla nich kwota dotacji wynosi 200 zł lub 300 zł miesięcznie na jedno miejsce, w zależności od rodzaju placówki.
Wnioski o dofinansowanie mogą być składane do 4 stycznia 2019 r. Po raz pierwszy poza przesyłaniem ich w formie papierowej do właściwego urzędu wojewódzkiego samorząd będzie zobowiązany dodatkowo do wypełnienia specjalnego druku dostępnego na stronie www.senior.gov.pl.
Samorządy mogą złożyć ofertę wspólną lub w partnerstwie z innym podmiotem, np. organizacją pozarządową. Wnioski będą najpierw oceniane przez wojewodów pod kątem formalnym i merytorycznym, a następnie zostaną przekazane do resortu, który ostatecznie podejmie decyzję, które samorządy oraz w jakiej wysokości otrzymają dofinansowanie. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż 28 lutego 2019 r.
Łącznie na udzielenie dotacji zaplanowanych jest 80 mln zł, z czego na tworzenie Dziennych Domów Senior+ 15,5 mln zł, na Kluby Senior+ 20 mln zł, a na wsparcie istniejących placówek 40 mln zł (pozostałe środki na koszty obsługi). Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej MRPiPS.