Porozumienie rzĄdu z SolidarnościĄ. Wczoraj premier Jarosław Kaczyński oraz przewodniczący NSZZ Solidarność Janusz Śniadek podpisali porozumienie. Zakłada ono m.in. podniesienie płacy minimalnej od stycznia 2008 r. do 1126 zł brutto, wzrost wynagrodzeń w sferze budżetowej, wydłużenie o rok obecnie obowiązujących przepisów o wcześniejszych emeryturach i przedstawienie do końca przyszłego roku projektu dotyczącego emerytur pomostowych oraz skierowanie ustawy dotyczącej wynagrodzeń w służbie zdrowia na szybką ścieżkę legislacyjną.

Więcej www.solidarnosc.org.pl

Wycofali wypowiedzenia z pracy. Około 70 proc. lekarzy z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Rzeszowie wycofało wypowiedzenia z pracy. Na mocy porozumienia z dyrekcją, lekarze otrzymają od września płacę zasadniczą w wysokości od 3,6 tys. zł do 4,2 tys. zł, a gdy szpital przekroczy kontrakt o więcej niż 5 proc., dodatki do 1 tys. zł. Wypowiedzeń nie wycofali lekarze z oddziałów: neonatologii, onkologii, okulistyki i neurologii. Jednocześnie trwa opracowywanie sposobu zapewnienia opieki noworodkom na oddziałach neonatologii bez przenoszenia ich. Gdyby jednak do tego doszło, przeniesionych do innych placówek może zostać 11 noworodków.

strony internetowe przyjazne dzieciom. Ewa Sowińska, rzecznik praw dziecka, zamierza propagować bezpieczne i przyjazne dzieciom strony internetowe oraz portale społecznościowe poprzez przyznawanie stosownego certyfikatu. Chce, aby opracowano i przyjęto kodeks dobrych praktyk. Pod koniec maja biuro RPD opublikowało raport dotyczący bezpieczeństwa dzieci korzystających z portali społecznościowych i randkowych. Żaden z piętnastu internetowych serwisów randkowych nie został uznany za bezpieczny.

Więcej www.brpd.gov.pl

Wzrost pŁacy minimalnej. Konfederacja Pracodawców Polskich negatywnie ocenia projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2008 roku. Zdaniem konfederacji, proponowana wysokość płacy minimalnej niekorzystnie wpłynie na funkcjonowania gospodarki. Według KPP, tryb prowadzonych negocjacji w tej sprawie jest sprzeczny z zasadami dialogu społecznego.

Więcej www.kpp.org.pl

Terminy egzaminów w szkoŁach. Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłosiła terminy przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w roku szkolnym 2007-2008. Sprawdzian dla szóstoklasistów będzie 8 kwietnia, egzamin gimnazjalny - 22 i 23 kwietnia, matury rozpoczną się 5 maja. Dodatkowy termin sprawdzianu dla szóstoklasistów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie będą mogli przystąpić do niego w kwietniu, wyznaczono na 3 czerwca, a dodatkowy egzamin gimnazjalny na 3 i 4 czerwca.

Więcej www.cke.edu.pl

ZespóŁ do spraw osób niepeŁnosprawnych. Rzecznik praw obywatelskich powołał Zespół ds. Osób Niepełnosprawnych. Zajmie się on opracowaniem propozycji kompleksowych rozwiązań przeciwko dyskryminacji niepełnosprawnych. Zdaniem RPO, w Polsce często nie są przestrzegane podstawowe prawa obywatelskie osób niepełnosprawnych. Powołany przez niego zespół ma podejmować działania prowadzące do likwidowania przeszkód, które muszą pokonać osoby niepełnosprawne, np. w dostępie do edukacji czy służby zdrowia.

Więcej www.brpo.gov.pl