Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku szuka podmiotu, który zrealizuje regionalny program profilaktyki nerwic u osób pracujących w Podlaskiem. Na projekt przewidziano 9 mln zł z UE z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) 2014-2020.

Realizator będzie wyłoniony w konkursie. Zainteresowani mogą składać swoje wnioski od poniedziałku 26 listopada do 18 grudnia. Rozstrzygnięcie zaplanowano na czerwiec 2019 r.

Pieniądze pochodzą z puli na tzw. zdrowe i aktywne starzenie się. Wykonawca musi wnieść 5 proc. wkładu własnego - czytamy w ogłoszeniu o konkursie na stronie RPOWP.

To druga próba znalezienia podmiotu, który zrealizuje program. Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku dr Hubert Ostapowicz przypomniał w rozmowie z PAP, że w pierwszym konkursie było zainteresowanie, ale ostatecznie do podpisania umowy z wykonawcą nie doszło.

Reklama

Do konkursu mogą się zgłaszać podmioty lecznicze, samorządy, organizacje pozarządowe, ale też firmy czy też podmioty ekonomii społecznej, które mogą zaproponować swoje programy dotyczące np. przekwalifikowania osób długo pracujących w warunkach negatywnie wpływających na ich zdrowie, przygotowanie ich do tego, by mogli kontynuować pracę na innym stanowisku, gdzie obciążenie dla zdrowia będzie mniejsze, czy też np. dostosowanie warunków pracy do wyzwań związanych z tym, że społeczeństwo starzeje się - podaje Wojewódzki Urząd Pracy.

Reklama

Regionalny Program Polityki Zdrowotnej dotyczący profilaktyki zaburzeń nerwicowych związanych ze stresem u osób pracujących w Podlaskiem opracowano pod koniec 2016 r. Ostapowicz podkreśla, że to ważny program, jeden z czterech programów profilaktyki zdrowia opracowanych na poziomie regionalnym w Podlaskiem.

Podczas prezentacji tych programów w październiku br. w urzędzie marszałkowskim w Białymstoku informowano, że z dostępnych danych wynika, iż zaburzenia nerwicowe u pracujących w Podlaskiem stanowią istotny problem zdrowotny, który może mieć swoje konsekwencje w różnej postaci, np. izolacji społecznej chorych, nadużywania leków, czy też zmniejszeniu aktywności i wydajności pracowników. Przytaczano dane urzędu statystycznego z 2013 r., z których wynika, że ponad 55 proc. osób pracujących w województwie podlaskim, jako największe zagrożenia w miejscu pracy wskazuje czynniki psychologiczne. To znacznie więcej niż średnia krajowa.

Programem ma być objętych - jak wtedy informowano - ok. 225,6 tys. osób - w wieku 20-64 lata (połowa populacji pracujących w Podlaskiem) oraz lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i medycyny pracy, którzy mają być dla nich wsparciem. Program ma pomóc pracującym w radzeniu sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami. Program ma być oparty o rozwiązania z telemedycyny, na jego potrzeby ma powstać - jak zapowiadano - Centralny Ośrodek Profilaktyki Nerwic. Do programu mają też być włączeni pracodawcy.

W ramach programu pracownicy mają być najpierw diagnozowani przez lekarzy w formie e-diagnozy. Przewidziano także e-konsultacje, warsztaty radzenia sobie ze stresem, szkolenia dla kadry zarządzającej z niwelowania poziomu stresu w zakładzie pracy, a także indywidualne porady psychologiczne i psychiatryczne dla tych, którzy będą tego wymagać.

Obecny na październikowej prezentacji programów dr hab. Napoleon Waszkiewicz, kierownik Kliniki Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, podkreślał, że profilaktyka zaburzeń nerwicowych to nie jest tylko profilaktyka zaburzeń psychicznych, a też somatycznych. Dodał, że stres jest "nieodłącznym elementem także depresji", a od stresu zaczyna się wiele zaburzeń psychicznych. Podkreślał wtedy, że jeżeli uda się "chociaż odrobinę" zmniejszyć zaburzenia nerwicowe, to komfort życia będzie większy, pracujący będą mieli mniej problemów z sercem, jelitami czy skórą.

Program ma być realizowany do końca 2020 r.