•  Przygotowania do akcji protestacyjnej. OPZZ rozpoczął przygotowania do ogólnokrajowej akcji protestacyjnej. Ma się ona odbyć 21 września w Warszawie.
  Więcej www.opzz.org.pl
 •  Nowelizacja Karty Nauczyciela. Sejmowe komisje Edukacji i Polityki Społecznej pozytywnie zaopiniowały poprawki Senatu do nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela. Określają one warunki powrotu do szkół nauczycieli, którzy odeszli w tym roku na wcześniejsze emerytury, a chcieliby znowu podjąć pracę. Zgodnie z nowelizacją Karty, nauczyciele, którzy w tym roku nabyli lub nabędą prawa do przejścia na wcześniejszą emeryturę, będą mogli skorzystać z tego świadczenia w roku przyszłym i następnych latach oraz będą mieli szansę na powrót do pracy.
  Więcej www.sejm.gov.pl
 •  Matura z religii. Za trzy lata będzie można wybrać religię na maturze - poinformował przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Episkopatu Polski abp Kazimierz Nycz. Według niego, osoby, które wybierają się na uczelnie świeckie lub kościelne, gdzie przedmiotem kierunkowym jest religia, muszą mieć prawo zdawania matury z religii. Ponadto ocena z religii będzie wliczana do średniej ocen. Arcybiskup rozmawiał z ministrem edukacji Ryszardem Legutką m.in. o tej sprawie, a także o możliwości wyboru przez ucznia religii lub etyki. Według arcybiskupa problemem jest to, że uczniowie nie wybierają ani religii, ani etyki. - Sprawa etyki wiąże się z przygotowaniem nauczycieli i szkół do tego, żeby ten przedmiot wprowadzić, i to w krótkim czasie - podkreślił arcybiskup.
 •  Solidarność moŻe podpisać porozumienie z rzĄdem. Sztab Protestacyjny NSZZ Solidarność upoważnił szefa związku, Janusza Śniadka, do podpisania porozumienia z rządem. Jednym z jego punktów jest wzrost od 2008 roku płacy minimalnej do wysokości 1126 zł brutto.
  Więcej www.solidarnosc.org.pl
 •  PoŻyczki dla szpitali. 14 szpitali, których organem założycielskim jest Sejmik Województwa Mazowieckiego, otrzyma w sumie 23 mln zł w formie krótkoterminowej pożyczki. Placówki te mają trudności finansowe związane ze skutkami strajku lekarzy. Zarząd województwa postanowił także, że sześciu innym szpitalom udzieli poręczenia na wzięcie pożyczek długoterminowych w bankach komercyjnych.
 •  MoŻliwa ewakuacja pacjentów. Dyrektorzy dwóch rzeszowskich szpitali wojewódzkich czekają na porozumienie ze strajkującymi lekarzami do jutra. To termin ostateczny. Do tego czasu nie zostanie podjęta decyzja o przenoszeniu pacjentów z tych szpitali, w tym noworodków z oddziału neonatologicznego, do innych placówek. Taką informację podali dyrektorzy szpitali po specjalnym posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Rzeszowie.