Pracodawcy będą mogli przyjmować obcokrajowców do pracy przy kwiatach i ogórkach w szklarniach na podstawie zezwolenia na pracę. Pozwoli im to zatrudniać ich przez okres dłuższy niż dziewięć miesięcy w roku.
Taką zmianę przynosi wchodzące dziś w życie rozporządzenie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z 7 września 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. poz. 1749). Dzięki nim łatwiej będzie zatrudniać obywateli państw trzecich w określonych rodzajach działalności gospodarczej. Od początku tego roku w przypadku prac wskazanych we wspomnianym rozporządzeniu zatrudnianie obcokrajowców jest możliwe wyłącznie na podstawie zezwolenia na pracę sezonową. Dokument jest wydawany przez powiatowy urząd pracy (PUP) i upoważnia do zatrudnienia przez dziewięć miesięcy w roku.
Wymienione w rozporządzeniu rodzaje działalności gospodarczej należą do branży rolniczej, ogrodniczej oraz turystycznej. W praktyce część z nich nie ma charakteru sezonowego, a zapotrzebowanie na pracowników występuje cały czas. Dotyczy to chociażby uprawy pieczarek, która odbywa się w zamkniętych obiektach, niezależnie od pory roku. A w gospodarstwach rolnych zajmujących się hodowlą grzybów, ok. 60–70 proc. zatrudnionych to cudzoziemcy. Przedsiębiorcom zależy więc na tym, aby mogli zatrudniać ich przez dłuższy okres, tym bardziej że specyfika uprawy pieczarek wymaga odpowiedniego przyuczenia i doświadczenia, czemu nie sprzyja częsta rotacja pracowników.
W związku z tym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zdecydowało się wprowadzić zmiany w rozporządzeniu, w odniesieniu do trzech podklas działalności. I tak zezwolenie na pracę sezonową nie będzie potrzebne do zatrudniania przy: uprawie grzybów, pomidorów i ogórków w szklarniach ogrzewanych, uprawie kwiatów, kwiatów ciętych oraz pączków kwiatowych w szklarniach ogrzewanych, a także działalności związanej z uprawą roślin do rozmnażania oraz grzybni. W efekcie pracodawca będzie mógł zatrudnić obcokrajowca do takiej pracy na podstawie zezwolenia na pracę albo pobyt czasowy i pracę, które są wydawane przez wojewodę na okres maksymalnie trzech lat lub rejestrowanego w PUP oświadczenia.
Etap legislacyjny
Wchodzi w życie 25 września br.