W piątek w MSWiA odbyło się spotkanie ministra Joachima Brudzińskiego z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Jak podał szef Federacji Rafał Jankowski, nie doszło do porozumienia w sprawie postulatów zgłaszanych przez związkowców.

Biuro prasowe Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji poinformowało PAP, że piątkowe spotkanie dotyczyło postulatów zgłoszonych przez związkowców. Chodzi m.in. o podwyżki płac i powrót do poprzedniego systemu emerytalnego.

W piątek nie doszło do porozumienia w żadnym ze składanych przez związkowców postulatów. Ministerstwo przedstawiło swój projekt porozumienia i teraz związki będą się nad nim zastanawiały. "Będziemy pytać ludzi w tym zakresie" - przekazał PAP Rafał Jankowski, przewodniczący FZZSM i NSZZ Policjantów. Ewentualne decyzje co do przyjęcia lub odrzucenia propozycji MSWiA mają zapaść do środy.

Obie strony nie ujawniają szczegółów propozycji złożonych związkowcom przez ministerstwo.

Reklama

Protest policjantów trwa od 10 lipca. Od 16 lipca dołączyli do nich funkcjonariusze Straży Granicznej, Służby Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej. Decyzję o ogólnopolskiej akcji protestacyjnej podjęła Rada Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Początkowo związkowcy domagali się podwyżek o 650 zł, powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego i odmrożenia waloryzacji pensji. 12 marca br. wysłali swoje postulaty do ministrów spraw wewnętrznych i administracji oraz finansów i sprawiedliwości. W marcu FZZSM informowała, że jeśli postulaty nie zostaną spełnione, odbędą się protesty.

Później NSZZ Policjantów poinformował o gotowości do ustępstw, m.in. w sprawie powrotu do poprzedniego systemu emerytalnego. Zapowiedziano zgodę na pozostawienie 25-letniego okresu służby, ale podkreślono żądanie likwidacji zapisu określającego wiek, od którego funkcjonariusze mogą przechodzić na emeryturę. Obecnie to 55 lat.

Związkowcy koniec protestu uzależniają od postawy MSWiA. Resort wielokrotnie zapewniał, że jest otwarty na rozmowy ze związkowcami. Minister Joachim Brudziński podkreślał również, że "wspólnym celem MSWiA i strony społecznej jest dalsza poprawa warunków służby funkcjonariuszy".

Na początku września wiceszef MSWiA Jarosław Zieliński zaprosił związkowców do rozmów i przypomniał, że drzwi MSWiA są dla nich otwarte. Zaapelował też do FZZSM o wycofanie się z zapowiadanej demonstracji i odstąpienie od strajku włoskiego. Podkreślił, że protest służb mundurowych odbywa się w czasie realizowania "bardzo ważnego programu" ich modernizacji, na który przeznaczono prawie 9,2 mld zł.