NOWE PRAWO

Około 100 tys. pracowników sfery budżetowej, zatrudnionych m.in. w parkach narodowych, gospodarstwach pomocniczych więziennictwa, a także pracownicy szkół, przedszkoli i placówek wychowawczych, którzy nie są nauczycielami, będą mogli zawierać układy ponadzakładowe z nadzorującymi ich pracę ministrami. Takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji kodeksu pracy, który został w piątek jednomyślnie przyjęty przez Sejm.

Posłowie jednogłośnie przyjęli także inny projekt noweli kodeksu, który likwiduje powołaną w 1994 roku doradczą Komisję do Spraw Układów Zbiorowych Pracy. W jej skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, głównego inspektora pracy, związków zawodowych i organizacji pracodawców. Rząd jednak podkreśla, że nie ma potrzeby utrzymywania tego gremium, skoro jego funkcję od 2002 roku pełni zespół do spraw prawa pracy i układów zbiorowych powołany przy Komisji Trójstronnej.