Sąd konstytucyjny będzie musiał stwierdzić, czy organ rentowy ma prawo do kwestionowania rodzaju umów i wysokości składek na ubezpieczenie społeczne. Wniosek złożyła Konfederacja Lewiatan.
Konfederacja jako reprezentacyjna organizacja pracodawców zaskarżyła jako niezgodny z ustawą zasadniczą art. 83 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 86 ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.). Sprawie został już nadany w Trybumale Konstytucyjnym numer (K5/18).
– Zakwestionowany przez nas przepis umożliwia wkraczanie ZUS w stosunki gospodarcze, w treść stosunków cywilnoprawnych w kontekście ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne – tłumaczy Robert Lisicki, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan. – A to bezpośrednio prowadzi do wpływu organu rentowego na wysokość składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez firmy. I to w sytuacji, kiedy nie ma precyzyjnego uregulowania kompetencji ZUS w kwestii badania stosunków cywilnoprawnych – dodaje.