Wszyscy pracownicy, a nie tylko zajmujący określone stanowiska, będą mogli otrzymać dodatek motywacyjny do wynagrodzenia. Maksymalnie tysiąc złotych na kwartał.
Od 2019 r. powiatowe urzędy pracy będą inaczej oceniane z wyników w znalezieniu bezrobotnym pracy oraz kosztów z tym związanych. Część z nich może mieć problemy z osiąganiem tak dobrych rezultatów jak obecnie, a to może się przełożyć na brak pieniędzy na nagrody dla pracowników.

Trwałość zatrudnienia