54 proc. wszystkich dzieci poniżej 18. roku życia jest objęte wsparciem z programu 500+. Na wypłatę świadczeń dla nich w pierwszym półroczu br. budżet państwa wydał ponad 11,3 mld zł.Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło najnowsze dane dotyczące realizacji ustawy z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm.). Należne na jej podstawie 500 zł na dziecko trafia do 2,4 mln rodzin. Największą grupę stanowią te z dwójką dzieci. Jest ich 1,5 mln. Drugie miejsce zajmują osoby z jednym dzieckiem – 570 tys., natomiast trzecie rodziny mające troje potomków na wychowaniu (304 tys.). Najmniej, bo 6 tys., jest rodzin z sześciorgiem i większą liczbą dzieci. Jednocześnie liczba rodzin, która otrzymuje świadczenie 500+ na pierwszego potomka, co wymaga spełnia kryterium dochodowego, wynosi 1,33 mln. W tej liczbie są też rodziny z niepełnosprawnym dzieckiem. Jest ich 120,6 tys.
Reklama
Z kolei łączna liczba dzieci, na które wypłacane jest wsparcie, wynosi 3,74 mln. To oznacza, że już 54,1 proc. wszystkich małoletnich jest uprawnione do budżetowego wsparcia. Natomiast w podziale ze względu na miejsce zamieszkania wygląda to tak, że najwięcej jest dzieci z gmin miejskich – 1,47 mln, potem z samorządów wiejskich – 1,31 mln, a najmniej z wiejsko-miejskich (0,91 mln).
Obecny okres wypłaty świadczeń wychowawczych, który rozpoczął się 1 października 2017 r., kończy się 30 września br. Natomiast od l lipca można składać wnioski o odnowienie uprawnień do wsparcia na następne 12 miesięcy, przy czym w poprzednim miesiącu można to było robić wyłącznie przez internet. W jego trakcie wpłynęło ponad 350 tys. wniosków. Natomiast od początku sierpnia możliwe jest składanie dokumentów w formie papierowej.