W najbliższą środę resort zdrowia zakończy konsultacje projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie planu B dla szpitali przekształcanych w spółki. Jak zapewnia Jakub Szulc, wiceminister zdrowia, w ciągu dwóch tygodni resort przygotuje ostateczną wersję uchwały. Poszerzona zostanie lista samorządów, które będą mogły skorzystać z programu, a tym samym z pieniędzy z budżetu. O te, na terenie których działają szpitale bez długów, bo wcześniej samorządy je spłaciły.

Cześć konstytucjonalistów neguje jednak możliwość wprowadzanie w życie planu B za pośrednictwem wyłącznie uchwały Rady Ministrów. Ich zdaniem, wymaga to regulacji ustawowych. Wskazują, że może to być niezgodne z konstytucją. Takie zarzuty odrzuca jednak rząd.

Uchwała to za mało

- Uchwała Rady Ministrów będzie mieć wpływ na działalność SP ZOZ zamierzających przekształcać się w spółki w zamian za częściową spłatę długów. Będzie też wprowadzać zmiany w powszechnym systemie ochrony zdrowia. To natomiast narusza art. 93 konstytucji - uważa Marek Chmaj z Kancelarii Chmaj i Wspólnicy.

Dodaje, że uchwały RM mają charakter dokumentów wewnętrznych, a nie prawa powszechnie obowiązującego.

- Ich postanowienia są wiążące jedynie dla członków Rady Ministrów, ale nie mogą wpływać na działalność podmiotów zewnętrznych - dodaje Marek Chmaj.

To natomiast oznacza, że obowiązują one jedynie jednostki podległe np. ministrom, których uchwały dotyczą.

- Dlatego przede wszystkim należy ustalić, czy SP ZOZ, które w efekcie będą objęte działaniem planu B, podlegają ministrowi zdrowia - uważa Aleksander Woźnicki z kancelarii prawnej Gessel.

Ustalenia wymaga także to, czy skutki uchwały nie będą wywierać wpływu na inne niż SP ZOZ podmioty, które nie podlegają ministrowi zdrowia.

- Jeżeli tak, to powstaje pytanie, czy forma uchwały RM jest zgodna z prawem - wskazuje Aleksander Woźnicki.

Prawo nie jest łamane

Z zarzutami dotyczącymi ewentualnej niekonstytucyjności uchwały RM ustanawiającej plan B dla systemu ochrony zdrowia nie zgadza się rząd.

- Nie jest prawdziwa teza, że jest to projekt uchwały, która dotyczy podmiotów zewnętrznych w tym sensie, że nakłada na kogokolwiek jakieś obowiązki. Uchwała określa sposób postępowania organów administracji rządowej, czyli ministra zdrowia i ministra finansów - mówi minister Maciej Berek, szef Rządowego Centrum Legislacji (RCL).