Senat w głosowaniu poparł te zmiany jednomyślnie. Teraz projektem noweli zajmie się Sejm.

Projekt nowelizacji, który powstał z inicjatywy Senatu, jest dostosowaniem prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2005 roku.

W dotychczasowym zapisie ustawy, przedsiębiorcy mogli sporządzać umowy w dowolnym języku

Trybunał na prośbę posłów sprawdził, czy umożliwiająca to ustawa o języku polskim jest zgodna z konstytucją. Okazało się, że zapis dający dowolność wyboru języka umowy o pracę jest sprzeczny z ustawą zasadniczą. Trybunał orzekł, że moc prawną będą miały jedynie umowy o pracę sporządzone w języku polskim, jeżeli jedną ze stron umowy jest obywatel RP.

W trakcie prac legislacyjnych senatorowie zaproponowali dodatkową możliwość sporządzenia tłumaczenia umowy o pracę z języka polskiego na inny język, jeżeli jedna ze stron umowy nie zna polskiego. Moc prawną będzie jednak miała umowa w języku polskim.