Do końca czerwca kierownicy urzędów będą musieli samodzielnie określić maksymalne pensje zatrudnionych przez siebie pracowników.
Rząd zajmie się dzisiaj projektem rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Określa ono m.in. wykaz stanowisk urzędniczych w samorządach, wymagania kwalifikacyjne dla pracowników i minimalny poziom wynagradzania osób zatrudnionych na umowę o pracę. Do jego wydania zobowiązuje nowa ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. nr 223, poz. 1458).
Zgodnie z nią, w rozporządzeniu Rada Ministrów nie będzie określała maksymalnych stawek płac dla urzędników. Kompetencje te zostały przejęte przez kierowników jednostek lub urzędów. Tak więc wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta lub marszałek określi w regulaminie wynagrodzeń maksymalne stawki płac. Musi on być uzgodniony z przedstawicielami pracowników do końca czerwca 2009 r. i udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej.