Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach w lutym 2009 roku spadło w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,4%, natomiast w ujęciu rocznym spadło o 0,2% i wyniosło 5351,7 tys. osób, podał GUS.

Ekonomiści bankowi oczekiwali, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w lutym wzrosło średnio o 5,0% r/r. Ich oczekiwania wahały się od 3,6% do 5,8%. Średnia oczekiwań dziesiątki ekonomistów co do zmiany poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwach wyniosła -0,1% (oczekiwania: -0,8% do 0,4%).