Zmiana prawa Lekarze, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat nie leczyli pacjentów, a pracowali np. w funduszu, nie będą musieli odbyć przeszkolenia, by powrócić do zawodu.
Na jutrzejszym posiedzeniu Sejm zajmie się m.in. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) oraz innych ustaw. Zgodnie z poprawką wprowadzoną do projektu rozszerzony został katalog czynności, które również oznaczają wykonywanie zawodu lekarza.
Zgodnie z obowiązującą ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty za jego wykonywanie uważa się również, oprócz udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenie prac badawczych w dziedzienie nauk medycznych lub promocji zdrowia oraz nauczanie tego zawodu (art. 2). Po wprowadzeniu poprawki przepis ten rozszerza pojęcie wykonywania zawodu lekarza o osoby, które są zatrudnione w podmiotach zobowiązanych do finansowania świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych lub w urzędach, w których wykonuje się czynności związane z przygotowywaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej. Oznacza to, że lekarze zatrudnieni dłużej niż pięć lat w NFZ, w Ministerstwie Zdrowia lub np. którzy są posłami, będą mogli powrócić do zawodu bez konieczności odbycia dodatkowego przeszkolenia. Tak jest np. w przypadku lekarza orzecznika ZUS.
Zdaniem NFZ takie rozszerzenie zachęci dobrych specjalistów do pracy poza placówkami ochrony zdrowia.
- Fundusz ma kłopoty z zatrudnieniem lekarzy, których wiedza i umiejętności są niezwykle potrzebne do prac związanych z nadzorem realizacji zawartych kontraktów, jak również przy tworzeniu i kontroli realizacji programów lekowych i profilaktycznych - mówi Joanna Kocjan, rzecznik prasowy NFZ.
Dominika Sikora