Wczoraj rząd przyjął założenia do nowego projektu tzw. ustawy wprowadzającej. Ma umożliwić wejście w życie trzech ustaw - o rzeczniku praw pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia. Problem polegał na tym, że ustawy te, choć podpisane przez prezydenta, nie określały dokładnie daty, od kiedy mają zacząć obowiązywać. Te były zawarte w ustawie wprowadzającej, która została przez prezydenta zawetowana. To, zdaniem rządu, uniemożliwiało opublikowanie podpisanych aktów w Dzienniku Ustaw, a tym samym ich wejście w życie.

Projekt nowej ustawy wprowadzającej ma ten problem rozwiązać. Resort zdrowia zakłada, że dzięki niej podpisane trzy ustawy zdrowotne zaczną obowiązywać na przełomie marca i kwietnia. To oznacza, że powstanie m.in. instytucja rzecznika praw pacjenta. Ma ona zajmować się skargami osób poszkodowanych w procesie leczenia. Rzecznik ma też mieć takie same uprawnienia, jakimi obecnie dysponuje np. rzecznik praw obywatelskich.

Projekt ustawy wprowadzającej ma być pilnie skierowany do uzgodnień międzyresortowych, a później do konsultacji.