ZMIANA PRAWA

Już w przyszłym tygodniu Sejm zajmie się odrzuceniem prezydenckiego weta do ustawy z 12 lutego 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Prezydent odmówił podpisania tej nowelizacji. Zgodnie z nią od przyszłego roku szkolnego sześciolatki na wniosek rodziców, miały być objęte obowiązkiem szkolnym. Ostatecznie o ich przyjęciu miał decydować dyrektor szkoły, uwzględniając warunki placówki. Taki okres przejściowy miał trwać do 1 września 2012 r. Od tej daty wszystkie sześciolatki miały trafić do szkół.

- Na przyjęcie tej ustawy czekają rodzice, dyrektorzy i samorządy - mówi Urszula Agustyn, poseł PO.

Dodaje, że z tego względu rozpatrzenie weta powinno być dokonane już na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Obawy z opóźnieniem wejścia w życie ustawy ma też Joanna Berdzik, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty. Jej zdaniem, spowoduje ono, że dyrektorzy mogą w tym roku nie zdążyć z powiadomieniem rodziców o możliwości posłania sześciolatków do szkoły. Przekonuje, że mogą też pojawić się problemy z wdrożeniem nowej podstawy programowej, programami nauczania oraz trybem zatwierdzania tzw. arkuszy organizacyjnych.

Wszystko wskazuje na to, że dzięki posłom lewicy weto prezydenckie do nowelizacji ustawy o systemie oświaty zostanie odrzucone.

- Klub lewicy głosował za przyjęciem tej nowelizacji i będzie też głosował za odrzuceniem weta - wskazuje Artur Ostrowski, poseł Lewicy.

Podkreśla, że nowelizacja ustawy uwzględnia zgłoszone poprawki lewicy związane z posyłaniem sześciolatków do szkoły, przekazywaniem szkół stowarzyszeniom i ograniczeniem kompetencji kuratoriów oświaty.

Nowelizacja przewiduje też, że od roku szkolnego 2011/2012 wychowaniem przedszkolnych mają zostać objęte obowiązkowo dzieci mające pięć lat. Samorządy, zamiast likwidować szkołę, mogą ją przekazać stowarzyszeniom rodziców lub prywatnym firmom po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty. Dotyczyć to ma tylko małych placówek kształcących do 70 uczniów. Szkoły pozostaną publiczne, bezpłatne i dostępne dla wszystkich uczniów.

Nowelizacja ustawy ma zacząć obowiązywać po 14 dniach od ogłoszenia.

351 tys. dzieci

urodziło się w 2003 roku