Osoby takie uzyskają prawo do emerytury po 25 latach służby. Wysokość takiego świadczenia wyniesie 66 proc.  podstawy liczonej z trzech ostatnich lat służby.

W kolejnych latach emerytura będzie zwiększana o 1,9 proc. podstawy wymiaru co rok, aż do osiągnięcia 85 proc. w 35 roku służby.

Obecnie żołnierzom i funkcjonariuszom przysługuje wcześniejsza emerytura po 15 latach służby. Wysokość takiego świadczenia wynosi 40 proc. podstawy uposażenia.


Bożena Wiktorowska