Jak poinformowała na konferencji w Warszawie minister nauki Barbara Kudrycka, większość konkursów, w których można ubiegać się o ośrodki albo już została ogłoszona, albo wkrótce zostanie ogłoszona. Chodzi o to, aby konkursy zostały rozstrzygnięte na tyle wcześnie, żeby w drugiej połowie roku można było już zacząć realizować finansowane z tych środków projekty.

Ogłoszony został np., jak mówiła Kudrycka, konkurs na dofinansowanie tzw. kierunków zamawianych. Jest to kontynuacja programu, którego realizację rozpoczęto w ubiegłym roku. Chodzi o zwiększenie naboru na kierunki studiów ważne dla gospodarki. Uczelnie, które to zrobią dostaną dodatkowe pieniądze na wykształcenie każdego studenta. Ponadto, aby zachęcić kandydatów na te kierunki, dla połowy studentów zaplanowano stypendia motywujące wysokości 1 tys. zł miesięcznie, uzależnione od wyników w nauce. "Ponad 13 tys. studentów może uzyskać w tym roku takie stypendium" - powiedziała minister.

W tym roku na ten cel przeznaczono 200 mln zł. O te środki mogą ubiegać się uczelnie chcące zwiększyć nabór na kierunki: automatyka i robotyka, biotechnologia, budownictwo, chemia, energetyka, fizyka/fizyka techniczna, informatyka, inżynieria materiałowa, inżynieria środowiska, matematyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, ochrona środowiska oraz wzornictwo.

Uczelnie mogą się też ubiegać o środki na wzbogacenie swojej oferty dydaktycznej np. o studia w języku angielskim lub na rozwój współpracy z firmami, zainteresowanymi pozyskaniem do pracy wysoko wykwalifikowanych absolwentów.

Z kolei instytucje naukowe mogą np. zgłaszać się do ogłoszonego w lutym konkursu na realizację "strategicznych projektów badawczych". Są to badania w dziedzinach uznanych przez rząd za kluczowe dla rozwoju gospodarki, np. energetyka lub biotechnologia. "Do dystrybucji w tym konkursie przewidujemy prawie 700 mln. W kolejnym konkursie, również ogłoszonym w lutym, zaplanowano ponad 40 mln zł na rozwój ośrodków o wysokim potencjale badawczym, czyli takich, w których kadra naukowa należy do najwybitniejszych w Polsce" - mówiła Kudrycka.

Jak powiedziała wiceminister nauki Maria Orłowska, procedury naboru wniosków i rozstrzygania konkursów zostały w tym roku przyspieszone. Na niektóre konkursy wnioski trzeba przysyłać nawet sześć tygodni po ich ogłoszeniu. W ten sposób jednak skraca się czas od złożenia wniosku, do otrzymania pierwszych pieniędzy, czyli zaliczek na realizację projektu.

"Optymistyczne jest to, że dostajemy coraz więcej coraz lepszych wniosków. Niekiedy tak dużo doskonałych projektów jest zgłaszanych, że decydujemy się zwiększyć pulę środków w konkursie" - powiedziała Orłowska.

W środowej konferencji "Pieniądze z UE na naukę i szkolnictwo wyższe 2009 r." brali udział przedstawiciele uczelni, instytucji naukowych i przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem środków unijnych na rozwój szkolnictwa wyższego oraz badań i innowacji.