Dopiero od następnego miesiąca gminy uzyskają elektroniczny dostęp do danych o dochodach rodziców za 2017 r. To oznacza, że do tego czasu muszą się wstrzymać z rozpatrywaniem wniosków opartych o kryterium dochodowe.
1 lipca ruszyła akcja składania wniosków o świadczenia na dzieci przez internet. Od tego dnia rodzice mogą ubiegać się nie tylko o wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”, ale też o świadczenia wychowawcze, rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego na nowe okresy ich wypłaty.
Okazuje się jednak, że części z tych wniosków gminy nie mogą na razie rozpatrzyć. Problem dotyczy tych spraw, gdzie przyznanie świadczeń wymaga spełnienia kryterium dochodowego, np. 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie czy zasiłku rodzinnego. W ich przypadku gmina za pośrednictwem portalu Emp@tia uzyskuje od urzędów skarbowych (usługa ePodatki) informacje na temat wysokości dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, na jaki składany jest wniosek. Teraz potrzebne są więc dane za 2017 r., ale na razie nie są one jeszcze dostępne.