Dopiero od następnego miesiąca gminy uzyskają elektroniczny dostęp do danych o dochodach rodziców za 2017 r. To oznacza, że do tego czasu muszą się wstrzymać z rozpatrywaniem wniosków opartych o kryterium dochodowe.
1 lipca ruszyła akcja składania wniosków o świadczenia na dzieci przez internet. Od tego dnia rodzice mogą ubiegać się nie tylko o wsparcie w wysokości 300 zł na wyprawkę szkolną z programu „Dobry start”, ale też o świadczenia wychowawcze, rodzinne i z Funduszu Alimentacyjnego na nowe okresy ich wypłaty.
Okazuje się jednak, że części z tych wniosków gminy nie mogą na razie rozpatrzyć. Problem dotyczy tych spraw, gdzie przyznanie świadczeń wymaga spełnienia kryterium dochodowego, np. 500 zł na pierwsze dziecko w rodzinie czy zasiłku rodzinnego. W ich przypadku gmina za pośrednictwem portalu Emp@tia uzyskuje od urzędów skarbowych (usługa ePodatki) informacje na temat wysokości dochodów członków rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy, na jaki składany jest wniosek. Teraz potrzebne są więc dane za 2017 r., ale na razie nie są one jeszcze dostępne.
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie skierowanym do samorządów tłumaczy, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów pozyskanie danych o dochodzie za ubiegły rok będzie możliwe od 1 sierpnia br. Wynika to z przewidzianych przepisami podatkowymi terminów składania zeznań i deklaracji podatkowych, konieczności ich sprawdzania przez urzędy skarbowe oraz ewentualnymi zwrotami nadpłat. Ostatnim terminem na złożenie rocznego zeznania podatkowego za dany rok jest bowiem 30 kwietnia roku następnego, zaś nadpłata podlega zwrotowi w ciągu trzech miesięcy od złożenia PIT.
Ta sytuacja oznacza w praktyce, że chociaż jednym z podstawowych powodów przesunięcia terminu składania wniosków przez internet na lipiec było to, aby gminy mogły wcześniej i szybciej zacząć je rozpatrywać, to tylko w odniesieniu do części z nich jest to możliwe.
– Jesteśmy tym trochę zaskoczeni, bo wcześniej nie mieliśmy żadnych informacji, że dopiero od sierpnia będziemy mogli sprawdzać dochody za 2017 r. – mówi Magdalena Rynkiewicz-Stępień, zastępca dyrektora Miejskiego Centrum Świadczeń w Opolu.
Damian Napierała, zastępca dyrektora Poznańskiego Centrum Świadczeń, dodaje, że w obliczu tych trudności pracownicy skupiają się na wnioskach, gdzie dochody nie są w ogóle brane pod uwagę, czyli o 300 zł na wyprawkę oraz 500 zł na drugie i kolejne dzieci.
– Sytuacja jest mało komfortowa zarówno dla rodziców, którzy oczekują szybszego załatwienia ich sprawy, skoro wcześniej wysłali wnioski o świadczenia, jak i dla nas, bo nie z własnej winy nie jesteśmy w stanie tego zrobić – podkreśla Piotr Spiżewski, kierownik działu świadczeń rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Puławach. Dodaje, że świadczenia uzależnione od kryterium dochodowego wymagają więcej czasu na rozpatrzenie, tym bardziej więc szkoda, że wydania decyzji w ich sprawie nie da się przyspieszyć.
Prawo do różnych form wsparcia dla rodzin jest ustalane na dany okres świadczeniowy. Dlatego trzeba o nie wnioskować co roku. Wnioski w formie papierowej będzie można składać od 1 sierpnia.