Sejm niemal jednogłośnie przyjął w piątek nowelizację ustawy o promocji zatrudnienia, która przewiduje większe niż dotychczas premie dla bezrobotnych aktywnie poszukujących pracy. Łatwiej będzie podjąć pracę lub rozpocząć szkolenie bezrobotnym rodzicom. Starosta zapłaci bowiem za opiekę nad dziećmi do siedmiu lat do wysokości połowy zasiłku dla bezrobotnych (obecnie może zapłacić za opiekę tylko jednego dziecka). Nowela poszerza ponadto katalog bezrobotnych w szczególnej sytuacji, którym należą się dodatkowe uprawnienia ze strony urzędów pracy. Należeć mają do nich także kobiety, które nie podjęły pracy po urodzeniu dziecka, bezrobotni bez doświadczenia, wykształcenia zawodowego lub średniego, bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do lat 18 oraz ci, którzy po odbyciu kary w więzieniu nie podjęli pracy.

Posłowie przyjęli poprawkę zgłoszoną przez Platformę Obywatelską, na mocy której szkolący się bezrobotny otrzyma stypendium w wysokości 80 proc. płacy minimalnej. Według posła sprawozdawcy sejmowej Komisji Pracy Stanisława Szweda niewykluczone, że w Senacie zmiana ta zostanie uchylona ze względu na ryzyko ponoszenia dużych kosztów przez Fundusz Pracy.

- Dziś mamy płacę 936 zł, w przyszłym roku może być ponad 1 tys. zł. Powstaje więc pytanie, czy Fundusz Pracy stać na takie wysokie koszty - mówi.

I przypomina ponadto, że podstawą liczenia w tej ustawie świadczeń pieniężnych jest kwota zasiłku dla bezrobotnych.

Nowelizacja przewiduje ponadto wydłużenie do końca 2013 roku możliwości przekazywania samorządom powiatowym 7 proc. kwoty Funduszu Pracy, ustalonej na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia i aktywizację bezrobotnych. Pieniądze te mają być przeznaczone na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe pracowników powiatowych urzędów pracy.

Justyna Wojteczek

justyna.wojteczek@infor.pl