Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w końcu maja 2018 r. wyniosła 1 002,2 tys. wobec 1 042,5 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 202,1 tys. przed rokiem.

Wcześniej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (MRPiPS) podało, powołując się na dane z urzędów pracy, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 6,1% w maju 2018 r. wobec 6,3% w poprzednim miesiącu. Wskaźnik ten okazał się o 1,2 pkt proc. niższy niż rok wcześniej.

W ustawie budżetowej na 2018 r. rząd przyjął, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 6,4% na koniec 2018 r.