Stopa bezrobocia liczona wg Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) wyniosła w I kwartale 2018 r. 4,2 proc. wobec 4,5 proc. w IV kwartale 2017 r. - podał GUS.

Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 56 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7 proc. wobec 53,7 proc.