Współczynnik aktywności zawodowej wyniósł w I kw. 56 proc. wobec 56,2 proc. kwartał wcześniej, natomiast wskaźnik zatrudnienia wyniósł 53,7 proc. wobec 53,7 proc.