Brokerzy informacji to specjaliści od pozyskiwania i przetwarzania informacji. Ich zawód często kojarzony jest z pracą wywiadowni gospodarczych.
W Polsce istnieje około 50 firm infobrokerskich. Specjalistów do spraw pozyskiwania informacji obecnie poszukują np. GoldenINFO Centrum Infobrokerskie, Instytut Arcana.
Broker informacji to specjalista, który pośredniczy w pozyskaniu wiadomości dla klienta. Wiadomości te często musi zestawić, przetworzyć, zanalizować i wyciągnąć wnioski. Efektem takiej pracy są opinie, raporty i analizy, które zwykle poufnie przekazywane są zleceniodawcy.
Odbiorcami usług infobrokerów są firmy i instytucje, które chcą podjąć ważnie strategicznie decyzje. Są to prywatne osoby rozpoczynające działalność, korporacje, które chcą poznać ofertę konkurentów, firmy poszukujące kooperantów itp. Ponieważ krąg klientów jest bardzo zróżnicowany, stąd i zakres pozyskiwanych przez brokerów informacji jest bardzo szeroki.
- Najwięcej zleceń dotyczy informacji biznesowej, np. opracowania sytuacji finansowej na danym rynku lub w danej branży czy też uzyskanie danych na temat konkretnej firmy - tłumaczy Łukasz Kowalczyk z Internetowej Agencji Infobrokerskiej infowide.pl. Dodaje, że współpracują z nimi też osoby, które specjalizują się w pozyskiwaniu szczególnego rodzaju informacji, np. prawnych, medycznych czy farmaceutycznych.
Do rzetelnego wykonywania pracy infobrokerowi potrzebny jest dostęp do różnego rodzaju źródeł informacji.
- Obecnie internet to już za mało. Infobroker powinien mieć dostęp do baz danych, także tych płatnych - tłumaczy Ireneusz Wojas, właściciel Kancelarii Profesjonalnej Informacji, która specjalizuje się w pozyskiwaniu informacji prawnych.
Jego zdaniem infobroker musi umieć wyszukiwać informacje w zbiorach bibliotecznych i być przygotowany do korzystania ze źródeł zagranicznych. Oprócz tego musi on na bieżąco śledzić doniesienia prasy światowej. Cenna jest tez współpraca z innymi osobami, np. autorytetami z danego środowiska naukowego czy branżowego.
Zawód ten może wykonywać każdy. Nie ma żadnych ograniczeń prawnych czy konieczności zdobywania uprawnień. Infobrokerami w przeszłości często zostawały osoby, które ukończyły kierunek bibliotekarski, gdyż potrafią one sprawnie poruszać się w zasobach bibliotek, korzystać z katalogów i są ukierunkowani na zdobywanie informacji.
W obecnej ofercie edukacyjnej szkół wyższych są już studia podyplomowe, które bezpośrednio przygotowują do tego zawodu, np. w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego (koszt rocznych studiów to 2,6 tys. zł) czy Instytucie Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (koszt - 3 tys. zł). Kursy w tym zakresie organizuje też np. Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Przemyślu (50-godzinny kurs kosztuje 400 zł).
Zarobki etatowego infobrokera kształtują się od 2 tys. zł do 3 tys. zł brutto miesięcznie. Specjalista od pozyskiwania informacji prowadzący własną działalność gospodarczą, w zależności od charakteru zlecenia, bierze za pojedyncze zlecenie nawet od kilku do kilkudziesięciu tysięcy złotych.
NOWE PROFESJE
W cyklu Nowe profesje pisaliśmy już m.in. o: projektantach i testerach gier komputerowych, tajemniczych klientach, przewodnikach miejskich, treserach psów, guwernantkach oraz achitektach światła.