Na obowiązki ubezpieczeniowe wpłyną również nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz prawo przedsiębiorców, które zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej, która nie będzie wiązała się z obowiązkiem opłacania składek. Nie trzeba jej rejestrować i zgłaszać się do ZUS, o ile przynosi niskie przychody. To wyłom w zasadzie, jaka obowiązywała w ubezpieczeniach społecznych w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas regułą było oderwanie rzeczywiście osiąganych przychodów od wysokości opłacanych składek. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jakiś przychód osiągał, czy nie, składki musiały być opłacone w takiej samej wysokości. Skądinąd zaletą takiego rozwiązania jest to, że składki są zryczałtowane i wyższy przychód nie oznacza zwiększenia obciążeń, tak jak ma to miejsce w przypadku przychodów pracowników lub zleceniobiorców.

Obecnie wprowadzono również ulgę na start, która polega na zniesieniu obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne - ale już nie na ubezpieczenie zdrowotne! - przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy na tej uldze zaoszczędzą prawie 200 zł miesięcznie.

1050 zł wynosi limit miesięcznych przychodów, który pozwala nie rejestrować działalności w CEIDG i nie opłacać żadnych składek

1196,04 zł przez pół roku prowadzenia firmy zaoszczędzi na składkach przedsiębiorca

Trzeba jednak pamiętać, że wprowadzone ułatwienia przysługują tylko osobom, które podejmują prowadzenie działalności po raz pierwszy lub też od zakończenia lub zawieszenia poprzedniej upłynęło co najmniej 60 miesięcy.

Joanna Śliwińska, radca prawny

ZAINTERESOWAŁ CIĘ TEN TEMAT? PRZECZYTAJ DODATEK SPECJALNY "KONSTYTUCJA BIZNESU: ZMIANY W UBEZPIECZENIACH" NA E-DGP >>