W ramach Konstytucji biznesu wprowadzono także zmiany w przepisach ubezpieczeniowych. Mają one przede wszystkim zmniejszyć obciążenia finansowe dla prowadzących działalność gospodarczą. Dotyczą jednak przede wszystkim tych najmniej zarabiających lub będących na początku swojej biznesowej drogi.

Na obowiązki ubezpieczeniowe wpłyną również nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej: ustawa systemowa) oraz prawo przedsiębiorców, które zastąpiło ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie możliwości prowadzenia działalności zarobkowej, która nie będzie wiązała się z obowiązkiem opłacania składek. Nie trzeba jej rejestrować i zgłaszać się do ZUS, o ile przynosi niskie przychody. To wyłom w zasadzie, jaka obowiązywała w ubezpieczeniach społecznych w stosunku do prowadzących działalność gospodarczą. Dotychczas regułą było oderwanie rzeczywiście osiąganych przychodów od wysokości opłacanych składek. Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca jakiś przychód osiągał, czy nie, składki musiały być opłacone w takiej samej wysokości. Skądinąd zaletą takiego rozwiązania jest to, że składki są zryczałtowane i wyższy przychód nie oznacza zwiększenia obciążeń, tak jak ma to miejsce w przypadku przychodów pracowników lub zleceniobiorców.