W kwietniu koszty zatrudnienia były najczęściej wymienianą barierą działalności przez przedsiębiorstwa - wynika z badania GUS. Dodano, w porównaniu z kwietniem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem wykwalifikowanych pracowników.

"W kwietniu w budownictwie, handlu detalicznym, przetwórstwie przemysłowym i usługach najczęściej wymienianą barierą są koszty zatrudnienia" - napisano w komentarzu do badania.

"Jednostki budowlane i przemysłowe jako drugą co do istotności barierę wskazują niedobór wykwalifikowanych pracowników, podmioty handlu detalicznego – zbyt dużą konkurencję na rynku, a usługowe – niejasne, niespójne i niestabilne przepisy prawne" - dodano.

Jak wynika z badania GUS, rosną problemy ze znalezieniem pracowników.

"W porównaniu z kwietniem ub. r. najbardziej wzrosło znaczenie barier związanych z niedoborem pracowników w przetwórstwie przemysłowym i handlu detalicznym oraz niedoborem wykwalifikowanych pracowników w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie i usługach" - napisano.