W związku z nieuzasadnionymi zarzutami dotyczącymi danych o wysokości wynagrodzenia policjantów, formułowanymi przez przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego MSWiA informuje, że wiceminister Jarosław Zieliński w programie „Warto rozmawiać” w TVP 1 podał prawdziwe informacje odnośnie uposażenia funkcjonariuszy

W związku z nieuzasadnionymi zarzutami dotyczącymi danych o wysokości wynagrodzenia policjantów, formułowanymi przez przewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Rafała Jankowskiego informujemy, że wiceminister Jarosław Zieliński w programie „Warto rozmawiać” w TVP 1 podał prawdziwe informacje odnośnie uposażenia funkcjonariuszy

Policji w przywołanych przykładowo grupach płacowych.

Średnie uposażenie początkującego policjanta brutto wraz z nagrodą roczną wynosi 3705,92 zł (grupa II). Średnie uposażenie brutto z nagrodą roczną policjanta we wskazanej przez ministra grupie VI wynosi 5626,91 zł.

Prawdą jest też, że średnie uposażenie z nagrodą roczną brutto w grupie, do której należy starszy dzielnicowy wynosi ok. 5 tys. zł, a dokładnie 4928,12 zł.

Informacje podane w programie przez wiceministra Jarosława Zielińskiego były oparte na danych z baz płacowych Policji.