Dzisiaj publikujemy pierwszą część komentarza do najnowszych zmian w przepisach dotyczących zatrudniania cudzoziemców, tj. w ustawie o cudzoziemcach. Poprzedni komentarz do tej ustawy dotyczył przepisów, które weszły w życie 1 stycznia 2018 r.
Omawiane tym razem zmiany zostały wprowadzone ustawą z 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 107). Większość z nich weszła w życie już 12 lutego 2018 r., niektóre jednak zaczną obowiązywać dopiero 1 stycznia 2019 r.
Ustawa zmieniająca w szczególności implementuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz.Urz. UE z 2014 r. L 157, s. 1), zwaną dyrektywą ICT 2014/66/UE. Prace nad projektem implementującej ustawy trwały wiele miesięcy i Polska wdrożyła dyrektywę ICT 2014/66/UE ze znacznym opóźnieniem, ponieważ termin nałożony przez Parlament Europejski i Radę upłynął ponad rok temu, tj. 29 listopada 2016 r.